Pradžia > Naujienos > Būsimi humanitarinės veiklos profesionalai rinkosi Varšuvoje

Būsimi humanitarinės veiklos profesionalai rinkosi Varšuvoje

Šių metų rugsėjo 7-13 dienomis Varšuvos universitete vyko NOHA (Network on Humanitarian Action) intensyvi programa, kurioje dalyvavo daugiau nei 150 studentų iš viso pasaulio šalių, besidominčių humanitarine veikla.
Vilniaus universitetas dalyvauja NOHA tinkle nuo 2008 m. Veiklą koordinuoja Teisės fakultetas, o renginyje fakultetą atstovavo dėstytoja ir NOHA projekto koordinatorė Renata Vaišvilienė.
Intensyvi programa – tai kiekvienų mokslo metų pradžioje organizuojamas įvadas į NOHA tarptautinės humanitarinės veiklos jungtines magistro studijas, į kurią susirenka būsimi programos studentai. Šiais metais programą organizavo Varšuvos universitetas kartu su Marselio universitetu (Aix-Marseille Université), atstovaudami NOHA universitetų tinklą. Savaitės trukmės intensyvią programą sudarė paskaitos, seminarai, diskusijos bei praktiniai užsiėmimai.
Intensyvios programos metu būsimi studentai buvo supažindinti su studijų programos koncepcija, esminiais humanitarinės veiklos principais, pagalbos teikimo metodais stichinių nelaimių bei konfliktų metu, žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės rebusais. Praktiniai užsiėmimai leido iškart pritaikyti įgytas žinias – studentai kartu planavo logistikos grandines pagalbai teikti, laikinų pastogių statybas nukentėjusiems, diskutavo apie politinių jėgų įtaką humanitarinės pagalbos teikimui ir, žinoma, aptarė šiuo metu Europą skaldančią pabėgėlių krizę.
Skaityti pranešimus buvo pakviesti humanitarinės veiklos ekspertai – patirtimi dalijosi Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos departamento (ECHO) saugumo koordinatorius Anthony Val Flynn, net keli Jungtinių Tautų Organizacijos agentūrų atstovai, taip pat Raudonojo Kryžiaus darbuotojai (ICRC) ir daugelis kitų, dirbančių tiek strateginėse, tiek tiesioginio kontakto pozicijose. Svarbu paminėti, kad nemaža dalis lektorių patys baigė šios magistro programos studijas ir buvo įrodymu atsiveriančioms galimybėms po studijų.
Savaitės trukmės programą vainikavo praktiniai mokymai karinėje bazėje. Čia studentai buvo supažindinti su esminiais dalykais, būtinais žinoti humanitarinės pagalbos profesionalui: kaip suteikti pirmąją pagalbą, gintis nuo užpuoliko, slėptis apšaudymo, sprogdinimų metu, ką daryti, jei buvo peršauta ar perdurta galūnė.
„NOHA yra dalijimasis žiniomis, jų tinklas. Pirmiausia, visi susirinkę čia turi savęs klausti ne ką man gali duoti NOHA, o ką aš galiu duoti jai.“ – sakė visą studijų savaitę lydėjęs A. Val Flynn.
Vilniaus universitetas palaipsniui ruošiasi organizuoti dalį jungtinės magistro studijų programos Lietuvoje. Studentai dažnai kviečiami dalyvauti NOHA mokymuose organizuojamuose Vilniuje, taip pat siunčiami dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose.
Apie NOHA
NOHA (Network on Humanitarian Action) – tai 1993 m. įkurta tarptautinė universitetų asociacija, vienijanti 12 universitetų Europoje ir 4 partnerių universitetus kituose kontinentuose, siekianti apjungti akademinį mokslą bei humanitarinės veiklos profesionalus, didinti profesionalumą ir humanitarinių paslaugų teikimo kokybę, formuoti vienodą praktiką. Pagrindinė NOHA veiklos sritis – jungtinė magistro studijų programa, dėstoma 8 Europos universitetuose.