VU pateko į rekordiškai aukštą poziciją – geriausių pasaulio universitetų 400-uką

Naujausiame QS pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings 2022) Vilniaus universitetas (VU) užėmė rekordiškai aukštą 400-ąją vietą. Tai didžiausias kada nors pasiektas Lietuvos universitetų įvertinimas pasauliniame QS universitetų reitinge, reikšmingas ne tik pačiam VU, bet ir visai Lietuvos švietimo sistemai. „Patekimas tarp 400 geriausių pasaulio universitetų – reikšmingas pasiekimas visam Lietuvos aukštajam mokslui, liudijantis apie Daugiau

Skaitykite toliau

Bendra VU TF ir lenkų mokslininkų paraiška vėl gavo finansavimą

Skatindama Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų bendradarbiavimą Lietuvos mokslo taryba kartu su Lenkijos Nacionalinio mokslo centru (lenk. Narodowe Centrum Nauki) organizuoja bendrų Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų projektų konkursą pavadinimu – Daina. 2020 metais rengtam bendrų Lietuvos-Lenkijos mokslo projektų paraiškų konkursui „Daina 2“ buvo pateiktos 133 paraiškos. Finansavimą laimėjo 11 projektų. Iš jų – 3 humanitarinių ir socialinių mokslų srities ir 8 Daugiau

Skaitykite toliau

Atvira prieiga prie žurnalo Teisė 118 tomo straipsnių

Kviečiame susipažinti su mokslinio žurnalo „Teisė“ naujausiu numeriu. Profesorius VYTAUTAS NEKROŠIUS analizuoja neteisėtai surinktų įrodymų leistinumo civilinėje byloje problematiką. Part. profesorius GINTARAS GODA nagrinėja priežastis, dėl kurių Europos Žmogaus Teisių Teismas bylose prieš Lietuvą pakankamai dažnai nustato EŽTK 2 ir 3 straipsnių pažeidimus, siekia atskleisti pagrindines ikiteisminio tyrimo subjektų ir teismų daromas klaidas, lemiančias EŽTK Daugiau

Skaitykite toliau

Atvira prieiga prie žurnalo Teisė 117 tomo straipsnių

Kviečiame ir toliau aktyviai skaityti žurnalą „Teisė“ ir susipažinti su naujausiu jo  numeriu. Profesorius GINTARAS ŠVEDAS ir dr. PAULIUS VERŠEKYS analizuoja  LAT vykdomo praktikos BK specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijas. ES Bendrojo teismo teisėjo dr. VIRGILIJUS VALANČIUS nagrinėja generalinių advokatų padėtį Teisingumo Teisme. Partnerystės profesorė EGIDIJA TAMOŠIŪNIENĖ kartu su Mykolo Romerio universiteto mokslininkais nagrinėja Lietuvos Daugiau

Skaitykite toliau

Mokslininkai pristatė mokslinio tyrimo „Organizacinės, ekonominės ir teisinės prielaidos optimizuoti psichologinę pagalbą ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems specialistams“ rezultatus

Šių metų pradžioje pradėjęs plisti koronavirusas privertė Vyriausybę imtis griežtų prevencinių priemonių, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą. Vyriausybės taikomos priemonės yra susijusios su žmonių judėjimo laisvės varžymu, atskirų ūkinių veiklų uždraudimu, dėl ko verslo sektorius negauna pajamų, o darbuotojai darbo užmokesčio ar netgi netenka darbų. Žmonės taip pat yra skatinami likti namuose, vengti tiesioginio Daugiau

Skaitykite toliau

Jaunieji VU TF mokslininkai laimėjo podoktorantūros stažuotes

  Trys VU Teisės fakulteto jaunieji mokslininkai laimėjo LMT projektus „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. – Dr.  Dovilės Pūraitė- Andrikienės stažuotės tema “ Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis“. Vadovas – prof. Egidijus Kūris. – Dr. Neringos Gaubienės stažuotės tema „Vykdymo proceso transformacija skaitmeniniame amžiuje“. Vadovas – Daugiau

Skaitykite toliau

Išleistas Teisės istorijos vadovėlis

VU TF tęsia naujų vadovėlių leidybą ir šią savaitę išleido profesoriaus, VU TF  Teisės istorijos mokslo centro vadovo Jevgenij Machovenko vadovėlį „Teisės istorija“. Šioje knygoje pateiktas platus žinių spektras – nuo seniausių teisės paminklų, teisinio papročio ir antikos teisės iki viduramžių bei moderniojo tipo teisinių sistemų, o kartu nuosekliai aptariama ir Lietuvos teisės istorija. Vadovėlis Daugiau

Skaitykite toliau

„GovTech: Kas? Kaip? Kodėl?”

„Valstybės konkuruos ne prekėmis, o talentais. Tad kyla klausimas, kaip mes galime savo talentus ir gebėjimus panaudoti viešojo sektoriaus technologizacijoje?”. Tokį klausimą VU Teisės fakulteto kartu su Vilniaus universiteto Technologijų uostu (VU Tech Hub) organizuotoje konferencijoje „GovTech: Kas? Kaip? Kodėl?” uždavė doc. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Renginyje ieškota atsakymų į klausimus, kokie technologiniai iššūkiai kyla viešajame sektoriuje. Daugiau

Skaitykite toliau

Išleista monografija apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą

  Tik ką pasirodė kolektyvinė monografija „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“. Šiandienine ES pagrindinių teisių chartija yra esminis ES pagrindinių teisių apsaugos kodifikavimo etapą žymintis dokumentas. Pastarųjų metų ES Teisingumo Teismo jurisprudencija neleidžia abejoti Chartijos aktualumu ir naudingumu individualių teisių gynybai. Monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant Daugiau

Skaitykite toliau

Kvietimas teikti paraiškas BAFF tyrėjų stipendijų programoje

Baltijos-Amerikos Laisvės fondas laukia naujų kandidatų į BAFF tyrėjų stipendijų programą. Paraiškos laukiamos iki spalio 31 dienos.  Platesnė informacija čia.   

Skaitykite toliau