Pradžia > Naujienos > Doktorantė Simona Bareikytė dalyvavo tarptautiniame renginyje „Administracinės teisės europeizacija“

Doktorantė Simona Bareikytė dalyvavo tarptautiniame renginyje „Administracinės teisės europeizacija“

Konferencijos ir vasaros stovyklos, kuri vyksta jau 3 metus iš eilės, temą inspiravo ne valstybių narių administracinės teisės europeizacija, kuri pasireiškia Europos Sąjungos teisės inkorporavimu į nacionalinę teisę ir Europos Sąjungos teisės taikymu nacionaliniuose teismuose, o valstybių narių administracinės teisės europeizacijos procesas, kai valstybės narės, savanoriškai taikydamos Europos Sąjungos bendruosius principus, gerina ir tobulina savo nacionalinę administracinę teisę.

Konferencijoje, kuri vyko rugsėjo 2 d., dėmesys buvo skiriamas Europos Sąjungos bendriesiems principams, jų įtakai valstybių narių administracinės teisės sistemai ar atskiriems institutams, tokiems kaip administracinio akto panaikinimui ex officio, administracinei diskrecijai, teisminės valdžios nešališkumo ir efektyvumo užtikrinimui bei geram administravimui. Konferencijos dalyviams pranešimus skaitė Takis Tridimas, Londono Karališkojo Koledžo Europos Sąjungos teisės profesorius, vienas iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo dažniausiai cituojamų autorių, Herwig Hofmann, Liuksemburgo universiteto Viešosios teisės profesiorius, Sacha Prechal, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėja ir Utrechto universiteto garbės profesorė, Gabriel Domenech-Pascual, Valencijos universiteto Administracinės teisės profesorė ir kiti mokslininkai ir ekspertai, specializuojantys Europos Sąjungos teisės ir administracinės teisės srityse.

Po konferencijos vykusioje vasaros stovykloje dvi dienas doktorantai ir teisininkai iš 9 skirtingų valstybių narių dalyvavo paskaitose apie Europos Sąjungos proporcingumo ir protingumo, apsaugos, teisėtų lūkesčių, lygiateisiškumo ir skaidrumo, įgaliotų nacionalinių priežiūros institucijų nepriklausomumo ir nešališkumo bei veiksmingos teisinės apsaugos principus. Paskaitas skaitę pranešėjai kėlė klausimus, ar, pavyzdžiui, valstybių narių administracinėje teisėje egzistuoja skirtumas tarp proporcingumo ir protingumo testų, ar protingumo testas yra taikomas vykdant viešąjį administravimą ir sprendžiant ginčus, kilusius viešojo administravimo srityje, ar teisėtų lūkesčių principo apsaugos lygmuo skiriasi vidaus situacijos ir situacijos, kuri patenka į Europos Sąjungos teisės taikymo sritį, atžvilgiu, ar valstybių narių administracinėje teisėje lygiateisiškumo principas taikomas teikiant administracines paslaugas, t. y. išduodant leidimus, licencijas, sertifikatus, ir sprendžiant iš šios administracinės veiklos kilusius ginčus, kaip valstybėje narėje yra užtikrinamas jose įsteigtų institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos taisyklių taikymą ir aiškinimą, nepriklausomumas ir nešališkumas. Dirbdami „dirbtuvėse“ (angl. workshops) vasaros stovyklos dalyviai ieškojo atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, siekė nustatyti ar ir kaip Europos Sąjungos bendrieji teisės principai veikia jų nacionalinę administracinę teisę bei identifikuoti europeizacijos proceso paveiktas sritis.

Dalyviai ne tik dalinosi savo teisinėmis žiniomis, bet ir turėjo puikią progą ekskursijos po Leideno universiteto observatoriją, kuri yra seniausia iš tokių išlikusių universitetinių observatorijų pasaulyje, ir kelionės po Leideno miesto, kuriame yra virš 80 tiltų, kanalus, metu susipažinti ir pažinti vienas kitą.

Simona Bareikytė