Pradžia > Naujienos > Gražūs ketinimai virto bendradarbiavimo sutartimi su Generaline Prokuratūra

Gražūs ketinimai virto bendradarbiavimo sutartimi su Generaline Prokuratūra

Šiandien LR Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir fakulteto Dekanas prof. dr. Tomas Davulis sutvirtino dviejų institucijų ankstesnį bendradarbiavimą nauja sutartimi. Šios partnerystės  tikslas – naujos galimybės abiems šalims.

Siekdami sudaryti kuo palankesnes sąlygas teisės mokslui ir teisės praktikai suartėti, taip pat skatinti teisės plėtrą irsuprasdami, kad prokuratūros veiklai yra svarbu remtis teisės mokslo pasiekimais, o teisės mokslui – nagrinėti prokuratūros vykdomą veiklą, statistiką apie ją ir jos tendencijas, Generalinė prokuratūra ir Teisės fakultetas susitarė bendradarbiauti keliose srityse. Tai  – bendrų konferencijų, seminarų, mokymų ir diskusijų teisės klausimais organizavimas ir informacijos apie renginius viešinimas, fakulteto darbuotojų stažuotės ir studentų  praktika prokuratūroje bei prokurorų ir prokuratūros darbuotojų stažuotės fakultete; abipusis keitimasis tam tikra statistika, duomenimis bei tyrimų rezultatais.

Generalinės prokuratūros šeiminkai pakvietė tiek fakulteto studentus, tiek dėstytojus atvykti į jų organizuojamas ekskursijas. Jų metu galima susipažinti ne tik su šios institucijos unikalios architektūros pastatu iš vidaus, bet ir sužinoti apie tai, kaip orgnizuojamas šios svarbios teisėsaugos institucijos darbas, pvz. kaip vykdomos apklausos, kaip atvedami sunkiai nusikaltę asmenys, kur laikomi daiktiniai įkalčiai, kaip saugomi dokumentai ir pan.  Kitas svarbus akcentas – Generalinės prokuratūros muziejus. Čia pateikiami įdomūs ir reikšmingi eksponatai, svarbūs ne tik GP, bet ir Lietuvos istorijai.