Pradžia > Naujienos > Įvyko VU TF Alumni draugijos metinis susirinkimas

Įvyko VU TF Alumni draugijos metinis susirinkimas

AUTORIUS: VU TF Alumni draugija

Gruodžio 7 d. VU Centrinių rūmų Mažojoje Auloje vyko VU TF Alumni draugijos metinis susirinkimas, kuriame buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, pristatyti nuveikti darbai nuo renginių organizavimo iki įvairių stipendijų skyrimo. Buvo pasidžiaugta, kad šiais metais Alumni draugija pradėjo remti VU Teisės kliniką. Metinis susirinkimas buvo kartu ir rinkiminis. Trejų metų kadencijai buvo išrinkta Alumni draugijos taryba ir jos pirmininkas, bei revizijos komisija ir jos pirmininkas.

Tarybos nariais išrinkti Remigijus Lapinskas (pirmininkas), Virginijus Adutavičius, Tomas Davulis (ex officio),  Gintaras Jasaitis, Asta Katinienė, Andžej Macievski, Arūnas Meška, Miglė Petkevičienė, Aušra Pliaugienė, Rimantas Simaitis, Birutė Strimaitytė, Laurynas Totoraitis, Vigita Vėbraitė, Audrius Voveris,  Romualdas Žadeika bei Linas Žukauskas.

Valdybos nariais taryba išrinko Aušrą Pliaugienę (pirmininkė), Virginijų Adutavičių, Miglę Petkevičienę, Lauryną Totoraitį, Vigitą Vėbraitę, Audrių Voverį (iždininkas), Romualdą Žadeiką.

Revizijos komisijos nariais tapo Pranas Makauskas (pirminkas), Antanas Liutkevičius, Rasa Žaromskienė.