Pradžia > Naujienos > Lektorė Andželika Vosyliūtė dalyvavo OLAF konferencijoje Briuselyje

Lektorė Andželika Vosyliūtė dalyvavo OLAF konferencijoje Briuselyje

AUTORIUS: Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) kovo 1 – 2 d. į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą Briuselyje sukvietė ES šalių ekspertus į konferenciją Conference on the evaluation of Regulation 883/2013“. Konferencijos metu buvo aptarti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai bei vertinimai; taip pat vyko diskusija dėl OLAF galių išplėtimo, OLAF santykio su EPPO (Europos prokuratūros) bei EPPO kūrimo tikslingumo.

Renginyje Vilniaus universiteto Teisės fakultetui atstovavo Baudžiamosios justicijos katedros lektorė Andželika Vosyliūtė.

OLAF tiria ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų ES institucijose atvejus ir formuoja kovos su sukčiavimu politiką. OLAF yra Europos Komisijos dalis, bet veikia nepriklausomai.

Konferencijos programa.