Pradžia > Naujienos > Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas

Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas

Remiantis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2021 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr.17, skelbiamas 2021 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas. Pateiktas paraiškas vertins Lietuvos mokslų akademijos sudarytos atskirų mokslo sričių ekspertų komisijos. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, skiriama kartą per mėnesį vienerius metus.

Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (į šį 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.

Kandidatas stipendijai gauti turi turėti mokslo daktaro laipsnį.
Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai.
Kandidatai patys registruojasi konkursui ir pildo elektroninę paraiškos formą Lietuvos mokslų akademijos svetainės paraiškų registravimo sistemoje šiuo adresu

Kartu su paraiškos forma turi būti nurodomas vykdomos temos pavadinimas ir numatomų vykdyti mokslinių tyrimų planas.
Paraiškos priimamos 2021 m. balandžio 21 d. – gegužės 18 d.

Ekspertų komisijos paraiškas įvertins iki birželio 21 d.
LMA prezidiumas sprendimą dėl stipendijų skyrimo priima iki 2021 m. liepos 1 d.
2021 m. numatyta skirti 15 stipendijų, kurios bus mokamos nuo 2021 m. spalio mėnesio.