Pradžia > Praktika, darbas > ES Teisingumo Teismas

ES Teisingumo Teismas

Skelbimas patalpintas 2021 m. gegužės 31 d.

Vertimo raštu tarnyba

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisinio vertimo raštu tarnyba, kurią sudaro daugiau nei 600 teisininkų, yra atsakinga už šios institucijos teisminių dokumentų vertimą. Taip ši tarnyba užtikrina tinkamą proceso eigą ir priimtų sprendimų paskelbimą visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis, o tai kiekvienam Sąjungos piliečiui suteikia galimybę savo kalba kreiptis į Europos Sąjungos teismus ir susipažinti su jų jurisprudencija.

Verčiami teisiniai dokumentai yra labai įvairūs – skirtumus lemia daugelis veiksnių: bylos pobūdis, sritis, dokumento rūšis (procesiniai dokumentai, generalinių advokatų išvados, sprendimai, nutartys), kalba, stilius, apimtis, rengėjo teisinė kultūra ir t. t.

Darbas Teisingumo Teismui

Beveik trečdalį dokumentų išverčia išorės paslaugų teikėjai (laisvai samdomi vertėjai). Tai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, su kuriais Teisingumo Teismas yra sudaręs griežčiausiomis konfidencialumo taisyklėmis grindžiamas sutartis ir palaiko glaudžius darbinius ryšius. Vertimo kokybė turi būti itin aukšto lygio; kad šį lygį pasiektų, laisvai samdomi vertėjai iš Teisingumo Teismo vertimo tarnybos gauna metodinę ir kitokią pagalbą.

Lanksti darbo tvarka

Laisvai samdomi vertėjai gali laisvai pasirinkti savo darbo vietą, nes ryšiai palaikomi nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu ir įvairiose interneto platformose). Be to, laisvai samdomi vertėjai gali pasirinkti prisiimamo atlikti vertimo apimtį atsižvelgdami į įvairius terminus. Taigi tokios formos bendradarbiavimas gali būti kaip papildoma veikla, patraukli teisinių profesijų atstovams.

Atrankos procedūra

Laisvai samdomi vertėjai atrenkami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje publikavus skelbimus apie pirkimą. Šie skelbimai apie pirkimą, kurie apima daugybę įvairių kalbų derinių, yra nuolatiniai ir atviri, t. y. pagal juos leidžiama bet kuriuo metu įsitraukti naujiems vertėjams. Asmenys, atrinkti remiantis vertimo testais (o tam nereikia niekur vykti), su Teisingumo Teismu pasirašo bendrąją sutartį.

Atvira rinka ir nuolatinė konkurencija

Asmenys, su kuriais sudarytos sutartys, įrašomi į sąrašą eilės tvarka, grindžiama vertimo kokybe, įvertinama per testus, ir jų prašomos kainos konkurencingumu. Konkretūs vertimo darbai jiems nuolat siūlomi šia eilės tvarka. Ši tvarka reguliariai peržiūrima atsižvelgiant į suteiktų paslaugų kokybę, kartu sudarant sąlygas apsvarstyti naujus pasiūlymus.

Teisinio vertimo konkursas yra atviras per visą sutarties vykdymo laikotarpį (daugiausia 48 mėnesius) su sąlyga, kad nepasiektas didžiausias dėl tam tikros pirkimo dalies nustatytas kontrahentų skaičius (maksimalų dėl tam tikros pirkimo dalies nustatytą kontrahentų skaičių galima sužinoti atitinkamame skelbime apie pirkimą). Taigi, jei ši sąlyga yra tenkinama, fiziniai ar juridiniai asmenys per sutarties vykdymo laikotarpį gali pateikti prašymus dalyvauti konkurse, o Teisingumo Teismas reguliariai vertina gautus prašymus.

 

Prašymus pateikti informacijos ar dalyvauti konkurse galima siųsti: el. paštu freelanceLT@curia.europa.eu

Skelbimas