Pradžia > Praktika, darbas > Žalgirio klinika

Žalgirio klinika

Skelbimas patalpintas 2021 m. birželio 7 d.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika ieško viešųjų pirkimų specialistoŽalgirio klinika yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiama visų lygių ambulatorinė odontologinė ir specializuota stacionarinė burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos pagalba.

Darbo pobūdis: viešųjų pirkimų specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją atlikti viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos viešųjų pirkimų procedūras bei rengti ir tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais Viešųjų pirkimų tarnybai teikia ataskaitas;
 • pildo atliktų viešųjų pirkimų registracijos žurnalą, sudaro atliktų mažos vertės pirkimų suvestines, sistemina to paties tipo pirkimus;
 • saugo pasirašytų ir užregistruotų sutarčių ir jų pakeitimų originalus iki pirkimo sutarties įvykdymo ir organizuoja šių dokumentų perdavimą į archyvą;
 • pagal kompetenciją atlieka sutarčių vykdymo prevencinę kontrolę – stebi, kad pagal sutartį nebūtų išmokėta daugiau lėšų nei numatyta pirkimo sutartyje, kad mokėjimai būtų vykdomi laikantis jiems nustatytų terminų ir kitų pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą. Gali būti paskutinių metų studentas;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, taip pat dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų, pirkimo sutarčių rengimo reikalavimus;
 3. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 4. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

 

Siūlomas darbo užmokestis darbo pradžioje: 1500 Eur su darbuotojo mokesčiais.

Siūlome įdomų darbą draugiškame kolektyve, galimybę mokytis ir tobulėti.

 

 

Prašome siųsti savo gyvenimo aprašymus el. p. solveiga.pakalkiene@zalgirioklinika.lt.

Tel. Nr. pasiteiravimui +37067485085.