Pradžia > Tarptautiniai ryšiai > Užsienio teisės centrai > Prancūzijos teisės centras

Veikla

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Prancūzijos teisės centras įkurtas 2003 m., siekiant pagilinti teisės studentų ir praktikuojančių teisininkų Prancūzijos bei Europos Sąjungos teisės teorines ir praktines žinias. Prancūzijos teisės centro veikla įgyvendinama, iš dalies remiant Prancūzijos Respublikos ambasadai Lietuvoje bei bendradarbiaujant su frankofoniškais universitetais. Prancūzijos teisės centro įsteigimą paskatino noras inicijuoti ir plėtoti akademinius mainus bei bendrus mokslo ir kitus projektus su Prancūzijos aukštojo mokslo ir studijų institucijomis, vystyti studentų ir mokslininkų mainus. Centras organizuoja mokslo renginius, įgyvendina mokymo programas, bendradarbiauja su Prancūzijos ir kitų frankofoniškų šalių institucijomis.