Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > ISOKAITĖ-VALUŽĖ INDRĖ, Doc. dr.
  • +370 5 236 6175
  • indre.isokaite@tf.vu.lt
Profilio PDF

ISOKAITĖ-VALUŽĖ INDRĖ, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Tarptautinė jūrų teisė, tarptautinių sutarčių teisė; tarptautinė viešoji teisė, žmogaus teisės

Svarbiausi projektai

  • ,,Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“. Mokslinis tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085), Vilniaus universitetas. E. Kūris (tyrimo vadovas), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2015
  • Žmogaus teisių stebėjimo instituto projekto „Neapykantos nusikaltimai: teisinės praktikos tobulinimas“, vykdytoja (rėmėjas OSFL projektai), 2010-2011
  • Projektas „Data collection and research service on fundamental rights issues – FRANET (Informacijos rinkimo ir tyrimų pagrindinių teisių klausimais paslaugos – FRANET). Dr. Martynas Vasiliauskas (projekto vadovas), Prof. dr. Dainius Žalimas, doc. dr. Skirgailė Žalimienė, lekt. dr. Irmantas Jarukaitis, dr. Indrė Isokaitė, dr. Erika Leonaitė ir dokt. Lina Urbaitė (ekspertai (mokslininkai)), 2014-2018

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

Europos Sąjungos studijų asociacijos pirmininkė, nuo 2011

Visuomenei