Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > MILIAUSKAS PAULIUS, Doc. dr.
 • +370 6 874 1685
 • paulius.miliauskas@tf.vu.lt
Profilio PDF

MILIAUSKAS PAULIUS, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Įmonių teisė, bendrovių valdymas, akcininkų sutartys, vadovų ir akcininkų civilinė atsakomybė

Publikacijos

 • MILIAUSKAS, P. Europos Sąjungos teisės poveikis akcininkų teisėms Lietuvoje. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2014, p. 295–308. ISBN 978-609-459-351-2.
 • MILIAUSKAS, P. Impact of European Union legislation on shareholder rights Lithuania. Lithuanian legal system under the influence of European Union law. Vilnius: Faculty of Law, Vilnius University, 2014, p. 291–304. ISBN 978-609-459-352-9.
 • BUBLIENĖ, D.; MILIAUSKAS, P.; BALČIŪNĖ, A. Civilinė teisė. Bendroji dalis: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2015. ISBN 978-9955-30-173-8.
 • LAURAITYTE, E.; MILIAUSKAS, P. Sustainable Companies under the Lithuanian Company Law. International and Comparative Corporate Law Journal, 2016, vol. 11, nr. 3, p. 140-195. ISSN 1388-7084.
 • LAURAITYTĖ, E.; MILIAUSKAS, P. Shareholder primacy and the interests of the company: how economic thought can be transferred to law [liet. Akcininkų interesų pirmenybės teorija ir bendrovės interesai: kaip ekonominė mintis gali būti perkelti į teisę]. Conference Proceedings of the Annual International Conference on Interdisciplinary Legal Studies. Oxford: FLE Learning Ltd, 2015, p. 26–33. ISBN: 978-0-9930368-3-5.
 • MIKELĖNAS, V.; MILIAUSKAS, P. Impact of financial crisis on director’s liability: Lithuanian experience in comparative perspective. Role of law; human rights and social justice, justice systems, commerce, and curriculum: selected issues. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2017, p. 183-193.
 • MILIAUSKAS, P.; LAURAITYTĖ, E. Shareholder primacy and the interests of the company: how economic thought can be transferred to law. International Journal of Law and Interdisciplinary Legal Studies. Livingston: FLE Learning Ltd, 2015, vol. 1, nr. 1, p. 13–19. ISSN: 2397-6942.
 • MILIAUSKAS, P. Company law aspects of shareholders’ agreements in listed companies: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 594.
 • LAURAITYTĖ, E.; MILIAUSKAS, P. Interdisciplinary challenges in company law research [liet. Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų problemos įmonių teisės srityje]. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics and tourism: conference proceedings volume I. Sofija: SGEM, 2014, p. 625-632. ISBN 978-619-7105-25-4.
 • MILIAUSKAS P. Shareholders’ Agreement as a Tool to Mitigate Corporate Conflicts of Interests. International Journal of Private Law, 2013, vol. 6, nr. 2, p. 109-131. ISSN 1753-6235.
 • MILIAUSKAS, P. Contractual approach to mitigating corporate conflicts of interests among shareholders [liet. Sutartinės priemonės akcininkų interesų konfliktams bendrovėse mažinti]. [interaktyvus]. Від громадянського суспільства –до правової держави ЗБІРНИК ТЕЗ Internet-конференції, 26 квітня 2013 року, м. Харків. Харків, 2013, p. 22 – 26.
 • MILIAUSKAS, P. Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Belgijos Karalystė ir Jungtinė Karalystė. Teisė, 2012, t. 85, p. 166-183. ISSN 1392-1274.
 • MILIAUSKAS, P. Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Lietuvos Respublika. Teisė, 2012, t. 83, p. 201-219. ISSN 1392-1274.
 • MILIAUSKAS, P. Kai kurie teoriniai akcininkų sutarčių aspektai. Teisė, 2012, t. 82, p. 73-92. ISSN 1392-1274.
 • MILIAUSKAS, P. Right of Inquiry in Corporate Law [liet. Juridinio asmens veiklos tyrimas bendrovių teisėje]. Contemporary Private Law. Ed. Kierkegaard, S. M. IAITL, 2012, p. 349-363. ISBN 978-87-994854-1-3.
 • MILIAUSKAS, P. Akcininkų sutartys: lyginamieji aspektai. Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose: konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2011, p. 21-25. ISBN 978-609-417-020-1.
 • MILIAUSKAS, P. Bendrovių valdymas ir interesų konfliktai. Teisė studentų akimis: Respublikinės studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos – teisinių idėjų konkurso „Teisė ir tarptautinis verslas: studentų teisinės idėjos“ straipsnių rinkinys. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 2011. p. 7-16. ISBN 978-9955-869-15-3.
 • MILIAUSKAS, P. Shareholders’ Agreements: Comparative Aspects between Lithuania and Belgium [liet. Akcininkų sutartys: Lyginamieji akcininkų sutarčių aspektai Lietuvoje ir Belgijoje]. Law Across Nations: Governance, Policy and Statutes. Ed. Kierkegaard, S. M. IAITL, 2011, p. 375-389. ISBN 978-87-991385-9-3.
 • MILIAUSKAS, P. Restructuring procedure in the Republic of Lithuania and legal implications [liet. Restruktūrizavimo procesas Lietuvoje ir jo teisinė reikšmė]. European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives. Ed. Muravska, T., et al.Ryga: The University of Latvia Press, 2011, p. 155-168. ISBN 978-9984-45-398-9.
 • MILIAUSKAS, P. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams teisinio reguliavimo problemos. Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3.: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2011, p. 230-234. ISSN 2029-3224.
 • MILIAUSKAS, P. Susiję kreditoriai restruktūrizavimo procese. Justitia, 2010, nr. 2 (74), p. 104-118. ISSN 1392-5709.
 • MILIAUSKAS, P. Interesų konfliktas: sąvoka ir galimi sprendimo būdai. Teisė, 2010, t. 75, p. 93-110. ISSN 1392-1274.
 • MILIAUSKAS, P. Conflicts of Interests in the Context of Corporate Governance: Shareholders and Creditors [liet. Interesų konfliktai bendrovių valdymo srityje – akcininkų ir kreditorių tarpusavio santykiai]. Commercial and Economic Law in the process of Globalisation. Bratislava: Comenius universitetas, 2010, p. 249-256. ISBN 978-80-7160-306-1.