Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > PETRYLAITĖ DAIVA, Prof. dr.
 • +370 5 236 6170
 • daiva.petrylaite@tf.vu.lt
Profilio PDF

PETRYLAITĖ DAIVA, Prof. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Darbo teisė, kolektyvinė darbo teisė, socialinis dialogas ir socialinė partnerystė, socialinių konfliktų teisinis reguliavimas, valstybės tarnyba

Svarbiausi projektai

 • Tarptautinės darbo organizacijos ir Europos Komisijos mokslinis projektas “Post-krizė ir socialinis dialogas – geriausios ir inovatyviausios praktikos ES 28”, nuo 2015
 • ,,Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“. Mokslinis tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085), Vilniaus universitetas. E. Kūris (tyrimo vadovas), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2015
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Kolektyvinių sutarčių ir jų vaidmens kuriant kokybiškus darbo santykius tyrimas“, 2014-2015
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Darbo ginčų sprendimo instituto efektyvumo didinimo galimybių tyrimas“, 2012-2013
 • Legal Analysis of Certain Aspects of Collective Labour Law: Proceedings on Conflicts of Interest. Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali, Italy, 2011
 • Research report on Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means of social dialogue and company-level collective bargaining in Lithuania. as part of a ADAPT project commissioned by the European Commission (agreement ref. No. – VS/2007/0567), Italy, 2008
 • Comparative law study, which would contain analysis of the influence of European Union law to Lithuanian labour law (on background agreement with European Parliament Socialist Group, 2007-2008
 • Darbo ir socialinių tyrimų instituto projektas „Darbo tarybų veiklos plėtros šakos, teritoriniame ir nacionaliniame lygmenyse analizė”, 2008
 • Darbo ir socialinių tyrimų instituto projektas „Darbo santykius Lietuvoje reglamentuojančios teisinės bazės analizė užimtumo lankstumo ir saugumo požiūriu“, 2008
 • Research on “Access to employment for people with disabilities in Estonia, Lithuania, Latvia”  as part of ADAPT SERVIZI project commissioned by ITALIA LAVORO S.p.A. entitled Ricerca e di Studi di Benchmarking sulle politiche attive del lavoro e sul ruolo dei servizi per l’Impiego, Italy, 2006•                          Holding studying workshop on “Labour Law” in the framework of the “Information on the EU and the acquis in the northen part of Cyprus”, commissioned by British Council, 2006

Publikacijos

 

Visuomenei