V.A. Vaičaitis dalyvavo Europos Savivaldos Chartijos Nepriklausomų ekspertų metiniame susirinkime

2021 m. rugsėjo 16-17 d. vyko Europos Savivaldos Chartijos Nepriklausomų ekspertų (GIE) grupės metinis susitikimas, kuris antrąkart iš eilės buvo organizuotas nuotoliniu (hibridiniu) būdu, kai pagrindiniai pranešėjai buvo Strasbūre Europos Rūmuose, o daugelis ekspertų – savo šalyse. Lietuvą šiame susitikime atstovavo tikrasis narys ekspertas VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentas Vaidotas A. Vaičaitis bei Daugiau

Skaitykite toliau

Registruokis ir dalyvauk Tutoriato kursuose!

Rudens semestre VU Teisės fakulteto 2-5 kurso studentams vėl galima rinktis tutoriato kursus. Kodėl? Sieki gilinti savo žinias konkrečioje teisės srityje? Svajoji apie doktorantūrą? Tau įdomu, kaip dirba mokslininkai ir teisės profesionalai? Kaip? Kartą per savaitę tu ir keli bendramoksliai daugiausiai virtualiai susitiksi su dėstytoju ir aptarsite naują įdomią bylą, straipsnį, publikaciją Diskutuosite ir klausinėsite Daugiau

Skaitykite toliau

Dėl studijų proceso VU Teisės fakultete rudens semestre

Informuojame, kad 2021/2022 studijų metų rudens semestre Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijos įgyvendinamos šia tvarka: Visi studijų dalykų akademiniai užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu: 1. vientisųjų studijų programos „Teisė“ dieniniu tvarkaraščiu 5 kurse; 2. vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 2 kurse; 3. vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu 3-5 kursuose; 4. magistrantūros studijų Daugiau

Skaitykite toliau

VU TF mokslininkai ir toliau dalyvauja ES finansuojamame Dvynių programos projekte Azerbaidžene

2021 m. rugpjūčio 9-13 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ekspertai prof. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė, doc. dr. Ilona Michailovič ir partnerystės docentas Arūnas Meška buvo išvykę į Azerbaidžano sostinę Baku. Pastaruosius mėnesius, vykdydami Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą Daugiau

Skaitykite toliau

Laimėtas doc. dr. I. Michailovič ir studentės J. Zokaitės LMT projektas

VU Teisės fakulteto doc. dr. Ilona Michailovič kartu su studente Justina Zokaite laimėjo Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamą projektą „Lietuvos teismų praktikos persekiojimo atvejais analizė“ (Sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0124). Projektu siekiama išanalizuoti Lietuvos teismus pasiekiančių baudžiamųjų bylų dėl persekiojimo ypatumus, teisinio reagavimo į persekiojimą problemas. Projekto metu atliekama pastarųjų penkerių metų baudžiamųjų bylų sprendimų persekiojimo bylose analizė leistų suformuluoti rekomendacijas, Daugiau

Skaitykite toliau

Atvira prieiga prie žurnalo Teisės 119 tomo mokslinių straipsnių

Kviečiame susipažinti su mokslinio žurnalo „Teisė“ naujausiu numeriu! Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkas ROBERT SPANO analizuoja teisės viešpatavimą kaip Europos žmogaus teisių konvencijos kelrodį – Strasbūro Teismą ir teisėjų nepriklausomumą. Baudžiamosios justicijos mokslininkai profesoriai JONAS PRAPIESTIS, GINTARAS ŠVEDAS bei lektorius DARIUS PRAPIESTIS Prapiestis nagrinėja teisėkūros, koreguojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatas, tendencijas. Docentas Daugiau

Skaitykite toliau

Agnė Juškevičiūtė-Vilienė laimėjo LMT podoktorantūros stažuotę

Tik ką Lietuvos mokslo tarybai (LMT) paskelbus projektų „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ laimėtojus, paaiškėjo, kad dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė laimėjo dvejų metų stažuotę.  Projekto tema bus „Ekonominės laisvės ribojimai atsižvelgiant į žaliosios ekonomikos reikalavimus“ (vadovas prof. Egidijus Kūris). Projekto tikslas – sistemiškai ištirti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas asmens ūkinės veiklos laisvės ribojimo galimybes atsižvelgiant į Daugiau

Skaitykite toliau

TV laidoje kalbėta apie teisės studijų populiarumą

Birželio 17 d. televizijos laidoje „Delfi Rytas“ VU Teisės fakulteto prodekanas studijoms doc. dr. Haroldas Šinkūnas kalbėjo apie teisininko profesijos populiarumą ir patrauklumą. Buvo diskutuota apie teisės studijų išliekantį populiarumą, teisininko profesijos pritaikomumą įvairiose srityse, kodėl reikia turėti teisės magistro diplomą, norint dirbti teisininku. Įrašą žiūrėti nuo pradžios (9 val.).  Straipsnis apie tai

Skaitykite toliau

VU pateko į rekordiškai aukštą poziciją – geriausių pasaulio universitetų 400-uką

Naujausiame QS pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings 2022) Vilniaus universitetas (VU) užėmė rekordiškai aukštą 400-ąją vietą. Tai didžiausias kada nors pasiektas Lietuvos universitetų įvertinimas pasauliniame QS universitetų reitinge, reikšmingas ne tik pačiam VU, bet ir visai Lietuvos švietimo sistemai. „Patekimas tarp 400 geriausių pasaulio universitetų – reikšmingas pasiekimas visam Lietuvos aukštajam mokslui, liudijantis apie Daugiau

Skaitykite toliau

Įvyko tarptautinė konferencija, skirta investicinio arbitražo klausimams

2021 m. gegužės 27-28 dienomis įvyko Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuota tarptautinė konferencija „Investicinio arbitražo reforma ir vidinių ES investicinių sutarčių nutraukimas“. Konferencijos metu apie investicinio arbitražo reformą buvo diskutuojama analizuojant įvairius jos aspektus. Plačiau apie renginį čia.  Konferencijos programa lietuvių kalba Su konferencijoje skaitytų pranešimų įrašais galima susipažinti čia.

Skaitykite toliau