Išleista monografija apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą

  Tik ką pasirodė kolektyvinė monografija „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“. Šiandienine ES pagrindinių teisių chartija yra esminis ES pagrindinių teisių apsaugos kodifikavimo etapą žymintis dokumentas. Pastarųjų metų ES Teisingumo Teismo jurisprudencija neleidžia abejoti Chartijos aktualumu ir naudingumu individualių teisių gynybai. Monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant Daugiau

Skaitykite toliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija vis dar nėra plačiai taikoma

Šiandieninė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija sudaro esminį Europos Sąjungos pagrindinių teisių apsaugos kodifikavimo etapą, kuris grindžiamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos socialinės chartijos ir kitų žmogaus teisių konvencijų nuostatomis, taip pat bendromis Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis. ES pagrindinių teisių chartijos reikšmė žmogaus teisių plėtros istorijoje, ES bei ESTT praktikoje Daugiau

Skaitykite toliau