Pradžia > Naujienos > Išleista monografija apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą

Išleista monografija apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą

 

Tik ką pasirodė kolektyvinė monografija „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“. Šiandienine ES pagrindinių teisių chartija yra esminis ES pagrindinių teisių apsaugos kodifikavimo etapą žymintis dokumentas. Pastarųjų metų ES Teisingumo Teismo jurisprudencija neleidžia abejoti Chartijos aktualumu ir naudingumu individualių teisių gynybai.

Monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą pažangą, tiek į išliekančias kliūtis. Monografija parengta apibendrinus tyrime „ES chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba (projekto vadovė – doc. dr. Skirgailė Žaltauskaitė – Žalimienė), padarytas išvadas. Šiame tyrime kompleksiškai buvo tiriamas Chartijos, kaip pagrindinių teisių veiksmingos gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu (ypač Lietuvos) lygmenimis ir šiuo kontekstu: EŽTK, ES teisės bendrųjų principų, pagrindinių teisių, kurias užtikrina Chartija, ir pagrindinių teisių, kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų.

Tarp kolektyvinės monografijos autorių yra profesorius Tomas Davulis, profesorius Egidijus Jarašiūnas, docentė Vygantė Milašiūtė, docentė Salvija Mulevičienė, docentė Skirgailė Žaltauskaitė – Žalimienė ir kiti mokslininkai.

Kviečiame susipažinti su leidinio elektronine versija