Išleistas VU TF SMD leidinys „Teisės mokslo pavasaris 2021“

Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) straipsnių rinkinys „Teisės mokslo pavasaris 2021“. Tai kiekvienais metais leidžiamas geriausių fakulteto studentų darbų rinkinys. Šiais metais leidinyje publikuota 13 straipsnių, kuriuos studentai parengė maždaug pusmetį dirbdami  komandose ir tampriai  bendradarbiaudami su akademikais bei praktiniais kuratoriais. „Kiekvienais metais Studentų mokslinės draugijos iniciatyva Daugiau

Skaitykite toliau

Monografija „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė“ jau ir elektroniniame formate

VU Teisės fakulteto dėstytojo dr. Juliaus Zaleskio monografija „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė“ išleista jau ir elektronine versija. Knyga išleista  2019-aisiais metais ir atskleidžia  ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) turinį, jo taikymo apimtį, principus, normas ir kategorijas. Joje tiriami ir duomenų apsaugos teisės pagrindai: jos samprata, tikslai, šaltinių sistema ir Daugiau

Skaitykite toliau

Išleista daiktinės teisės konferencijos pranešimų knyga

Galbūt dar pamenate 2018 m. pavasarį Vilniaus universiteto Teisės fakulteto suorganizuotą ir plataus susidomėjimo sulaukusią nacionalinę mokslinę praktinę konferenciją  „Daiktinė teisė: ar privatinės teisės pamatai atlaikys XXI a. iššūkius?“. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir rėmėjų pastangomis dienos šviesą neseniai išvydo ir konferencijos leidinys – mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys apie daiktinės Daugiau

Skaitykite toliau

Išleistas VU TF SMD leidinys „Teisės mokslų pavasaris 2020”

Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) straipsnių rinkinys „Teisės mokslo pavasaris 2020“. Tai kiekvienais metais leidžiamas geriausių fakulteto studentų darbų rinkinys. Šiais metais leidinyje publikuota 13 straipsnių, kuriuos studentai parengė maždaug pusmetį dirbdami  komandose  ir  tampriai  bendradarbiaudami su akademikais bei praktiniais kuratoriais – dėstytojais, teisėjais, advokatais, prokurorais, įmonių Daugiau

Skaitykite toliau

Užsienio leidykla išleido dr. Gintarės Surblytės-Namavičienės monografiją

Tarptautinė leidykla Edward Elgar Publishing išleido VU TF mokslininkės dr. Gintarės Surblytės monografiją anglų kalba „Competition and Regulation in the Data Economy“. Šioje knygoje nagrinėjami dirbtinio intelekto technologijų vystymuisi aktualūs klausimai. Analizuojama duomenų teisinė apsauga, ypatingą dėmesį skiriant klausimui, ar asmens duomenys gali būti komercine paslaptimi ir kaip tokia teisinė apsauga įtakotų duomenų subjektų teisių, nurodytų Daugiau

Skaitykite toliau

VU TF mokslininkė parašė knygos apie persekiojimą, išleistos Wiley leidykloje, dalį

Tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos ,,Wiley“ išleistoje knygoje ,“Psycho-Criminological Approaches to Stalking Behavior. An International Perspective“ publikuotas Teisės fakulteto doc. dr. Ilonos Michailovič ir Filosofijos fakulteto doc. psichologės dr. Ilonos Laurinaitytės skyrius apie persekiojimo (angl. stalking) suvokimą, viktimizaciją ir tinkamo atsako problemas Lietuvoje. Knygoje persekiojimas pristatomas kaip senas tarpkultūrinis, bet naujas kriminalinis fenomenas. Vilniaus universiteto mokslininkės Daugiau

Skaitykite toliau

Išleistas vadovėlis „Socialinės apsaugos teisė“

Artėjant naujiems mokslo metams, VU Teisės fakultetas ir VU leidykla vadovėlių ir mokomosios teisės srities literatūros seriją papildė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkų Audriaus Bitino, Vidos Petrylaitės ir Simonos Cirtautaitės-Kaminskienės parengtu vadovėliu „Socialinės apsaugos teisė“. Didžioji dalis dėmesio šiame vadovėlyje skiriama socialinės apsaugos teisės teorijai, bendriesiems šios itin dinamiškos teisės šakos pagrindams – reguliavimo dalykui, Daugiau

Skaitykite toliau

Pristatyta knyga „Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose“

Vilniaus universiteto (VU) leidykla pristato VU Teisės fakulteto mokslininkų Ramūno Birštono, Jūratės Liauksminaitės bei Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos parengtą knygą „Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose“. Knygoje kalbama apie intelektinės nuosavybės apsaugą, kuri dėl jos reguliavimo specifikos lieka mažai pažįstama sritis. Neretai kūrėjai stokoja netgi pamatinių žinių apie savo ir kitų teises bei Daugiau

Skaitykite toliau

„Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ II knyga jau prekyboje

Išleista dar viena VU Teisės fakulteto vadovėlių serijos knyga. Šį kartą „Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ II knyga. Knygos autoriai yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros prof. habil. dr. Gintaras Švedas, prof. dr. Jonas Prapiestis ir prof. dr. Armanas Abramavičius. Vadovėlis skirtas šioms temoms: atleidimui nuo baudžiamosios teisės; bausmės sampratai, paskirčiai (tikslams), bausmių Daugiau

Skaitykite toliau

Išleistas vadovėlis „Viešųjų finansų teisė“

Išleistas dar vienas VU Teisės fakulteto vadovėlis. Šį kartą prof. dr. Broniaus Sudavičiaus ir dr. Martyno Endrijaičio knyga „Viešųjų finansų teisė“. „Viešuosius finansus būtų galima apibrėžti kaip valstybės ir savivaldybių organizuojamus bei įgyvendinamus ekonominius piniginius santykius kaupiant (sudarant) viešuosius piniginių išteklių fondus, paskirstant ir panaudojant juose sukauptas lėšas turint tikslą užtikrinti viešųjų funkcijų įgyvendinimą. Viešieji Daugiau

Skaitykite toliau