Kviečiame prenumeruoti žurnalą „VU Mokslo darbai. Teisė“

Vilniaus universiteto leidykla ir  VU Teisės fakultetas kviečia prenumeruoti popierinę žurnalo „VU Mokslo darbai. Teisė“ versiją, kuri kiekvieną metų ketvirtį bus pristatoma tiesiai į Jūsų darbovietę ar namus. Nuo 1957 metų leidžiamame moksliniame žurnale straipsnius skelbia visų pagrindinių Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigų bei įvairių teisinių institucijų atstovai, garsūs teisės mokslininkai. Leidinyje lietuvių, anglų ir rusų kalbomis nagrinėjamos Daugiau

Skaitykite toliau

Leidykla „Springer“ išleido VU TF mokslininkų leidinį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui

Tarptautinė aukšto lygio leidykla  „Springer“ išleido VU Teisės fakulteto (VU TF) mokslininkų parengtą leidinį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui „Legal Developments during 30 Years of Lithuanian Independence”. Knygoje analizuojami svarbiausi pokyčiai Lietuvos teisinėje sistemoje per pastaruosius 30 metų. Leidinys sudarytas iš keturių didelių dalių, kurių kiekviena sudaryta iš atskirų straipsnių. Pirma dalis yra skirta nagrinėti, Daugiau

Skaitykite toliau

Išleistas „Teisės teorijos“ vadovėlis

Po ilgo laiko tarpo pagaliau išleistas VU TF mokslininkų parengtas „Teisės teorijos“ vadovėlis . Tai yra jau šeštoji Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vadovėlių serijos knyga, kurią parengė Giedrė Lastauskienė, Rūta Latvelė, Jevgenijus Machovenko, Donatas Murauskas, Arnas Stonys ir Dovilė Valančienė. Šio vadovėlio autoriai siekė į teisę pažvelgti plačiau, parodydami teisinių reiškinių įvairovę, sudėtingumą ir įdomumą. Daugiau

Skaitykite toliau

VU TF mokslininkė parašė knygos apie persekiojimą, išleistos Wiley leidykloje, dalį

Tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos ,,Wiley“ išleistoje knygoje ,“Psycho-Criminological Approaches to Stalking Behavior. An International Perspective“ publikuotas Teisės fakulteto doc. dr. Ilonos Michailovič ir Filosofijos fakulteto doc. psichologės dr. Ilonos Laurinaitytės skyrius apie persekiojimo (angl. stalking) suvokimą, viktimizaciją ir tinkamo atsako problemas Lietuvoje. Knygoje persekiojimas pristatomas kaip senas tarpkultūrinis, bet naujas kriminalinis fenomenas. Vilniaus universiteto mokslininkės Daugiau

Skaitykite toliau

Išleista mokymo priemonė „Įmonių teisė. Praktikumas“

Mokymo priemonė „Įmonių teisė: praktikumas“, kurią parengė VU TF Privatinės teisės katedros docentė Lina Mikalonienė, skirta nuosekliai ir sistemiškai, bet kartu ir koncentruotai perteikti studijų dalyko „Įmonių teisė“ žinioms apie pagrindines verslo organizavimo formas, detaliau aptariant bendrovės teisinę formą ir ją palyginant su kitomis įmonių teisinėmis formomis, taip pat ugdyti studentų gebėjimams tinkamai taikyti teisės Daugiau

Skaitykite toliau

Prof. Vytautas Mizaras prisidėjo prie knygos „Patentų teisių gynimas Europoje“ išleidimo

Tiek tarptautiniu mastu (Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (TRIPS sutartis)), tiek ES intelektinės nuosavybės teisių direktyva numato tam tikras teisių gynimo priemones ir būdus, kurias gali taikyti valstybių teismai intelektinės nuosavybės teisių ginčų bylose. Tačiau teisių gynimo reguliavimas valstybėse nėra vienodas. Europos patentų organizacijos (EPO) inicijuotas leidinys „Patentų teisių gynimas Europoje“ pristato visapusišką Europos Daugiau

Skaitykite toliau

Išleistas VU TF studentų mokslinės draugijos leidinys „Teisės mokslo pavasaris 2019“

Jau išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų metinės konferencijos „Teisės mokslo pavasaris 2019“ pranešimų rinkinys. Akademinei bendruomenei ir visiems besidomintiems pristatomi Teisės fakulteto studentų savarankiškų tyrinėjimų rezultatai.  Džiugu, kad ir vėl leidinyje paliečiamos naujausios besikeičiančiai visuomenei aktualios temos: nuo „Genų žirklių“ taikymo teisinių aspektų iki išmaniųjų sutarčių ar asmens duomenų apsaugos. Linkime įdomaus skaitymo! Su Daugiau

Skaitykite toliau

Išleista monografija apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą

  Tik ką pasirodė kolektyvinė monografija „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“. Šiandienine ES pagrindinių teisių chartija yra esminis ES pagrindinių teisių apsaugos kodifikavimo etapą žymintis dokumentas. Pastarųjų metų ES Teisingumo Teismo jurisprudencija neleidžia abejoti Chartijos aktualumu ir naudingumu individualių teisių gynybai. Monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant Daugiau

Skaitykite toliau

Išleistas tarptautinės doktorantų konferencijos elektroninis leidinys

Jau išleistas septintosios tarptautinės doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijos „Law 2.0.: mew methods, new laws“, vykusios VU Teisės fakultete pavasarį, elektroninis leidinys. Jame galima susipažinti su pranešimais aktualiomis šių laikų temomis: nuo etinių klausimų technologijų laikais iki asmens duomenų apsaugos ar kriptovaliutų reglamentavimo. Įvykusi konferencija ir išleistas leidinys yra viena iš pagrindinių Tarptautinio teisės doktorantūros Daugiau

Skaitykite toliau

Pristatytas leidinys, skirtas profesoriaus Antano Marcijono jubiliejui

Šiandien vyko paskutinis šiais mokslo metais VU Teisės fakulteto tarybos posėdis. Jame buvo pristatytas naujausias Teisės fakulteto mokslininkų straipsnių leidinys „Teisės viršenybės link“, kuris skirtas ilgamečio VU Teisės fakulteto profesoriaus Antano Marcijono 80-mečiui. Viena iš knygos recenzenčių, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorė Toma Birmontienė, džiaugėsi, kad knygoje yra straipsnių ne tik iš viešosios teisės Daugiau

Skaitykite toliau