Pradžia > Naujienos > 2017 m. papildomas priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

2017 m. papildomas priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

Kviečiame dalyvauti 2017 m. papildomame priėmime į teisės krypties doktorantūros studijas. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą. Kandidatai teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija. Mokslinis projektas rengiamas pagal žemiau pateikiamą daktaro disertacijų tematikų sąrašą.

2017 m. daktaro disertacijų tematikų sąrašas papildomam priėmimui

Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai.

Atspausdinti ir įrišti moksliniai projektai teikiami 2017 m. rugsėjo 11 d. 9.00 – 12.00 val. ir 13.00 – 17.00 val. doktorantūros komiteto sekretoriatui (VU Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kab.).

Kitų dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami VU tinklapyje.

Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu.

Pokalbis su visais kandidatais, pateikusiais mokslinį projektą, vyks 2017 m. rugsėjo 18 d. (pirmadienį) 10.00 val. VU Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I rūmai), 404 auditorijoje.

Doktorantūros studijų pradžia – 2017 m. spalio 1 d.

Detalesnė informacija teikiama:

Teisės fakultete, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kabinetas, tel. 8 5 219 3129, e. p. dovile.saviciute@tf.vu.lt

Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje, Universiteto g. 3, 352 kabinetas, tel. 8 5 268 7095, e. p. drs@cr.vu.lt