Pradžia > Naujienos > Priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas’2017

Priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas’2017

AUTORIUS: Dovilė Savičiūtė

Kviečiame dalyvauti 2017 m. priėmime į teisės krypties doktorantūros studijas. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą. Kandidatai teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija. Mokslinis projektas rengiamas pagal žemiau pateikiamą daktaro disertacijų tematikų sąrašą.

2017 m. daktaro disertacijų tematikų sąrašas

2017 m. birželio 19 d. Lietuvos mokslo taryba nusprendė VU Teisės fakultetui skirti papildomą Europos Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą doktorantūros studijų vietą, skirtą tematikai „Administraciniai deliktai ir sankcijos: nacionalinis lygmuo ir taikymo principai Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje“ (vadovė doc. dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė). Priėmimas į šią doktorantūros studijų vietą vyksta bendra priėmimo į doktorantūrą tvarka.

Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai.

Atspausdinti ir įrišti moksliniai projektai teikiami nuo 2017 m. birželio 19 d. iki birželio 23 d. 9.00 – 12.00 val. iki 13.00 – 16.00 val. doktorantūros komiteto sekretoriatui (VU Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kab.).

Kitų dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami VU tinklapyje.

Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu.

Pokalbis su visais kandidatais, pateikusiais mokslinį projektą, vyks 2017 m. birželio 30 d. (penktadienį) 9.00 val. VU Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I rūmai), 303 auditorijoje.

Doktorantūros studijų pradžia – 2017 m. spalio 1 d.

 

Detalesnė informacija teikiama:

Teisės fakultete, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kabinetas, tel. 8 5 219 3129, el. p. dovile.saviciute@tf.vu.lt

Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje, Universiteto g. 3, 352 kabinetas, tel. 8 5 268 7095, el. p. drs@cr.vu.lt