Pradžia > Naujienos > 2019 m. priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

2019 m. priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

AUTORIUS: VU Teisės fakultetas

Kviečiame dalyvauti 2019 m. priėmime į teisės krypties doktorantūros studijas. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą. Kandidatai teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija. Mokslinis projektas rengiamas pagal žemiau pateikiamą daktaro disertacijų tematikų sąrašą.

2019 m. daktaro disertacijų tematikų sąrašas

Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai.

Atspausdinti ir įrišti moksliniai projektai teikiami nuo 2019 m. birželio 10 d. iki birželio 14 d. nuo  10.00 iki 15.00 val. doktorantūros komiteto sekretoriatui (VU Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 702 kab.) ir atsiunčiami e. paštu irena.kuzminskiene@tf.vu.lt.

Kitų dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami VU tinklapyje.

Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu.

Pokalbis su visais kandidatais, pateikusiais mokslinį projektą, vyks 2019 m. birželio 26 d. (trečiadienį) 9.00 val. VU Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I rūmai), 302 auditorijoje.

Doktorantūros studijų pradžia – 2019 m. spalio 1 d.

 

Detalesnė informacija teikiama:

Teisės fakultete, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 702 kabinetas, tel. 852366183, e. p. irena.kuzminskiene@tf.vu.lt

Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje, Universiteto g. 3, 109 kabinetas, tel. 852687095, e. p. drs@cr.vu.lt