Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo teisė 116 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo teisė 116 tomo straipsnių

Kviečiame toliau aktyviai skaityti žurnalą „Teisė“ ir susipažinti su naujausiu jo  numeriu.

Profesorius VYTAUTAS NEKROŠIUS ir docentė VIGITA VĖBRAITĖ kartu su kolegomis iš Ukrainos analizuoja teisines, socialines ir kultūrines alternatyvių ginčų sprendimo formų plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje. Partnerystės profesorė EGIDIJA TAMOŠIŪNIENĖ kartu su Mykolo Romerio universiteto mokslininkais nagrinėja juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimą. Docentė VYGANTĖ MILAŠIŪTĖ analizuoja kiek ir kaip pagal Europos Žmogaus Teisių Konvenciją gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga. Docentas DEIVIDAS SOLOVEIČIK  siekia nagrinėti perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimą nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Dr. DOVILĖ PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ aptaria teisės aktų konstitucingumo patikros objektus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Teisėjo padėjėja GRETA SKRIPKUTĖ atskleidžia bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematiką Lietuvos teismų praktikoje. Doktorantas LAURYNAS TOTORAITIS nagrinėja interneto prieigos paslaugų teikėjo teisę reikalauti vartotojui suteiktų nuolaidų sutarties nutraukimo anksčiau termino atveju.

Be to, šiame tome rasite ir publikacijų teisės aktualijų skiltyje.

Su „Teisė“ 116 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje čia.