Pradžia > Naujienos > Dėl Koronaviruso pavojaus

Dėl Koronaviruso pavojaus

Gerbiamieji Teisės fakulteto bendruomenės nariai,

Atsižvelgdamas į pastaruoju metu vis labiau plintantį koronavirusą (COVID-19), kuris jau pasiekė ir Lietuvą, ir reaguodamas į šiandieninę situaciją, noriu Jus informuoti apie tolimesnį studijų proceso organizavimą Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Pirmiausia pranešu, kad šiuo metu paskaitos ir kiti akademiniai užsiėmimai, taip pat egzaminai nėra atšaukti ir vyksta tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Kartu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremalią situaciją šalyje bei vadovaudasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymais, pranešu, kad tie Teisės fakulteto darbuotojai, studentai ir klausytojai, kurie pastaruoju metu yra grįžę į Lietuvą iš rizikingų teritorijų, pirmiausia iš Kinijos, Japonijos, Irano, Pietų Korėjos, Singapūro, Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonato, Emilijos-Romanijos regionai), nuo atvykimo į Lietuvą momento turi praleisti ne mažiau negu 14 kalendorinių dienų namuose stebėdami savo sveikatos būklę ir neatvykdami į vykdomas kontaktines studijų veiklas.

Jei yra studentų ir klausytojų, kurie dėl to, jog yra grįžę iš rizikingų teritorijų ir laikydamiesi kompetentingų valstybės institucijų rekomendacijų neatvyksta į kontaktinius užsiėmimus, prašau juos kuo greičiau apie tai informuoti Teisės fakulteto Studijų skyrių, o fakulteto dėstytojų prašau tokiems studentams ir klausytojams sudaryti galimybes dirbti savarankiškai neatvykstant į universitetą ir nereikalaujant už praleistus užsiėmimus atsiskaityti.

Jei dėl šių priežasčių tektų atšaukti atskirų studijų dalykų paskaitas ar kitus akademinius užsiėmimus, informacija apie tai tuojau pat bus skelbiama Vilniaus universiteto Teisės fakulteto puslapyje internete, o studentai ir klausytojai papildomai bus informuoti ir per Vilniaus universiteto informacinę sistemą VUSIS.

Vildamasis, kad koronaviruso plėtrą artimiausiu metu pavyks suvaldyti, kartu prašau Jūsų supratingumo ir geranoriškumo.

Dekanas

prof. dr. Tomas Davulis