Pradžia > Naujienos > Dėl tolimesnio studijų proceso VU Teisės fakultete

Dėl tolimesnio studijų proceso VU Teisės fakultete

Informuojame, kad yra priimtas Dekano įsakymas dėl tolimesnio studijų proceso VU Teisės fakultete rudens semestre. Iš esmės tvarka nesikeičia. Visų studijų dalykų paskaitos vykdomos nuotoliniu būdu, o seminarai (pratybos), prieš semestro pradžią perskirsčius studentų (klausytojų) grupes pagal jų galimybes pateikti Galimybių pasą ar kitą jam prilygstantį dokumentą, vykdomi auditorijose kontaktiniu būdu
(auditorijose) arba nuotoliniu būdu:
– vientisųjų studijų programos „Teisė“ dieniniu tvarkaraščiu 1-4 kursuose;
– vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 1 kurse.

Jeigu studentas (klausytojas) ligos ar izoliacijos laikotarpiu negali lankyti seminarų (pratybų) auditorijose, jis turi už juos atsiskaityti bendra studijų dalyko dėstytojo nustatyta tvarka, t.y. jis nėra laikinai priskiriamas kitai grupei arba negali dalyvauti kitos studentų (klausytojų) grupės užsiėmimuose nuotoliniu būdu.

Tarpinis studentų (klausytojų) pasiekimų vertinimas organizuojamas studijų dalyką koordinuojančio dėstytojo nustatytu būdu – nuotoliniu arba auditorijose, išskyrus vientisųjų studijų programos „Teisė“ sesijiniu tvarkaraščiu („Teisė MAN“) 1-2 kursuose vykdomus tarpinius atsiskaitymus, kurie vykdomi tik nuotoliniu būdu. Galutinis studentų pasiekimų vertinimas, jeigu dalyko apraše numatytas atsiskaitymo forma raštu, organizuojamas auditorijose, išskyrus studentus, studijuojančius pagal Erasmus+ programą, papildomųjų studijų programą „Teisė“ ir magistrantūros studijų programą „Tarptautinė ir Europos teisė“.

Baigiamųjų magistro darbų viešas gynimas vyksta Microsoft Teams platformoje. Kursinis darbas ginamas Teisės fakulteto interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie pageidavimą ginti Darbą e. paštu bent prieš dvi darbo dienas.