Pradžia > Naujienos > Dr. Inga Martinkutė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kurią organizavo Britų Tarptautinės ir Lyginamosios Teisės Institutas

Dr. Inga Martinkutė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kurią organizavo Britų Tarptautinės ir Lyginamosios Teisės Institutas

Trisdešimt ketvirtoji Investicinių Sutarčių Forumo konferencija buvos skirta valstybės teisei reguliuoti ir jos riboms tarptautinėje teisėje. Konferencijos tema apėmė naujausias tendencijas investicinių sutarčių sudarymo praktikoje ir ginčų sprendime, taip pat ir valstybės teisę imtis įvairių ribojančių priemonių Covid-19 pandemijos kontekste. Konferencija vyko virtualiai.

Dr. Inga Martinkutė apžvelgė valstybės teisę reguliuoti iš lyginamosios perspektyvos. Jos pranešimas akcentavo kaip lyginamosios teisės metodas padeda įžvelgti ir suprasti konceptualias tarptautinės investicijų teisės problemas. Taip pat buvo akcentuojama, kaip skirtingų valstybių praktika gali pasiūlyti gaires investicinio arbitražo reformai.

Dalyviai ir pranešėjai diskutavo, kad pastaraisiais metais yra akivaizdi naujos kartos tarptautinių investicijų apsaugos sutarčių tikslinimo ir siaurinimo tendencija, neapsieinant be eilės išimčių, kuriomis valstybės stengias susigražinti teisę reguliuoti.

Investicinių tribunolų veikloje konstatuotas vis didėjantis proporcionalumo analizės vaidmuo. Daug diskusijų kėlė naujausia investicinio arbitražo praktika atsinaujinančios energetikos srityje. Buvo kvestionuojamas pagarbos nacionalinių institucijų sprendimams principas ir nacionalinių institucijų sprendimų vertinimo ribos.

Konferencija pritraukė didelį skaičių advokatų, arbitrų, akademikų, vertinimo ekspertų ir valstybės tarnautojų.