Pradžia > Naujienos > Informacija dėl 2022 m. VU Mokslo skatinimo fondo lėšų skyrimo

Informacija dėl 2022 m. VU Mokslo skatinimo fondo lėšų skyrimo

VU Mokslo ir inovacijų departamentas informuoja, kad paraiškos VU Mokslo skatinimo fondui dėl lėšų skyrimo Universiteto mokslininkų mobilumui ir į VU organizuojamus tarptautinius mokslo renginius atvykstančių kviestinių pranešėjų kelionei bei apgyvendinimui finansuoti priimamos nuolat.

Pagal VU Senato mokslo komiteto priimtus nutarimus (2022-01-18 posėdžio protokolo Nr. (1. 9 E) 11500-KT-13) dėl VU Mokslo skatinimo fondo lėšų skyrimo:

Mokslininkų mobilumui skiriamų lėšų iš VU Mokslo skatinimo fondo didžiausia skiriama suma yra 800 Eurų.

VU Mokslo skatinimo fondo finansavimas straipsnių paskelbimui skiriamas vadovaujantis šiais vertinimo kriterijais:

  • VU Mokslo skatinimo fondo parama gali būti skiriama tik publikacijoms, kurių pagrindinis (susirašinėjantis) autorius yra Vilniaus universiteto darbuotojas, straipsnį priskiriantis Vilniaus universitetui. Parama neskiriama straipsniams, kurių pagrindinis autorius yra doktorantas (doktorantai turi savo fondą).
  • Teikti paraišką dėl finansavimo turi pagrindinis (susirašinėjantis) straipsnio autorius.
  • VU Mokslo skatinimo fondo parama neskiriama tuo atveju, jeigu straipsnis parengtas dar einamuoju laiku vykstančio ir finansavimą turinčio projekto pagrindu.
  • Jeigu straipsnio paskelbimas moksliniame žurnale yra projekto rezultatas, būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad projekto lėšos negali būti skirtos straipsnio publikavimui.
  • Kartu su paraiška pateikiamos straipsnių recenzijos.
  • VU Mokslo skatinimo fondo parama be padalinio kofinansavimo skiriama tik Q1 pirmos decilės (Q1 pirmasis dešimtukas) aukšto mokslinio lygio atviros prieigos žurnalų straipsnių publikavimui.
  • Kitos paraiškos dalyvauja konkurse pirmumo eilę sudarant pagal žurnalo kvartilę (Q1, Q2, su pagrindimu ir Q3), padalinio skiriamą kofinansavimą (rekomenduojama bent 30 proc. sąskaitos faktūros sumos su PVM) bei komiteto narių ekspertinį vertinimą. Didžiausia paramos straipsnio publikavimui skiriama suma – 2 000 eurų.

Nuo š. m. gruodžio mėnesio 2021/2022 mokslo metų paraiškos dėl VU Mokslo skatinimo fondo paramos skyrimo straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio atviros prieigos žurnaluose bus svarstomos du kartus – paraiškos teikiamos iki kovo 28 d. (1 svarstymui), o teikiamos iki gegužės 30 d. (2 svarstymui).

VU Mokslo skatinimo fondo nuostatai

Papildoma pastaba:

Lietuvos mokslo taryba nuo 2022 m. vasario 1 d. priima paraiškas dėl lėšų skyrimo straipsnių publikavimui: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-635

Kvietimas teikti paraiškas mokslinių idėjų įgyvendinimui finansuoti planuojamas skelbti 2022 m. I arba II ketvirtyje.