Pradžia > Naujienos > Išleistas vadovėlis besidomintiems tarptautine jūrų teise

Išleistas vadovėlis besidomintiems tarptautine jūrų teise

Jau išleista septintoji VU Teisės fakulteto vadovėlių serijos knyga „Jūros erdvių teisinis režimas“, kurios autorė – VU Teisės fakulteto mokslininkė doc. dr. Indrė Isokaitė-Valužė.

„Pasaulio jūros ir vandenynai visada buvo ir tebėra valstybių galios, interesų, lūkesčių, patrauklių galimybių ir baugių grėsmių erdvė. Tūkstančiai laivų, gyvenviečių ir kitų objektų liekanų jūrų gelmėse – pasaulio istorijos fragmentai, liudijantys ir apie teisinę tvarką. Jūros erdvių teisinis režimas, nustatytas 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje ir reglamentuotas kitose tarptautinėse sutartyse, formavosi valstybių praktikos ir susitarimų, teisės mokslo doktrinos, tarptautinių organizacijų rezoliucijų, teismų jurisprudencijos pagrindu. Vis dėlto įvairiausi įvykiai pasaulio jūrose ir vandenynuose verčia iš naujo taikyti ir aiškinti jau įtvirtintas teisės normas ir principus ir kartais keisti“, – vadovėlio įvade teigia autorė.

Tarptautinės jūrų teisės esmė – sisteminis jūros erdvių teisinio režimo nagrinėjimas. Toks tikslas lėmė ir šios knygos struktūrą. Atskiruose skyriuose nagrinėjami jūrų vidaus vandenų, teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos, kontinentinio šelfo, atvirosios jūros ir tarptautinio jūros dugno rajono teisinio reglamentavimo klausimai, aptariama jūros erdvių sistema ir reguliavimo lygmenys (įskaitant Europos Sąjungos teisę), bazinė linija ir jūros erdvių delimitavimas, tarptautinės jūrų teisės ginčų sprendimo priemonės, būdai ir institucijos.

Ši naujausia skaitytojui pateikiama tarptautinei jūrų teisei skirta I. Isokaitės-Valužės knyga pagrįsta erdviniu požiūriu. Kiekviena jūros erdvė apibrėžiama tam tikra šalių suvereniteto, suverenių teisių ir jurisdikcijos apimtimi, valstybių (pakrantės, vėliavos ar kitų) teisių ir pareigų reglamentavimu, tam tikromis nustatytomis jurisdikcijos taisyklėmis. Visi veiklos jūroje klausimai yra susiję ir dauguma naudojimosi jūromis rūšių neapsiriboja konkrečia jūros erdve, nors kai kurios to naudojimosi rūšys būdingesnės konkrečiai jūros erdvei (tarkim, gręžiniai kontinentiniame šelfe ar tranzitinis plaukimas tarptautinei laivybai naudojamais sąsiauriais). Tarptautinės jūrų teisės esmė ir yra sisteminis jūros erdvių režimo nagrinėjimas, todėl ši knyga puikiai tinka minėtojo dalyko studijoms, be to, ji turėtų būti naudinga ne tik studentams, bet ir praktikams bei kiekvienam besidominčiam tarptautine jūrų teise.

Vadovėlį „Jūros erdvių teisinis režimas“ galite įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Eureka!“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.ltknygos.lthumanitas.ltvaga.lt.