Pradžia > Naujienos > Įspūdžiai iš NOHA organizuotos praktikos Briuselyje

Įspūdžiai iš NOHA organizuotos praktikos Briuselyje

AUTORIUS: Karolina Pukytė

2017m. birželio-rugsėjo mėnesiais aš, Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentė Karolina Pukytė, atlikau NOHA organizuojamą praktiką Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų̨ (toliau – ECHO) Generaliniame direktorate, Briuselyje. Po atrankos laikotarpio, patekau į savo pirminį pasirinkimą – D2 skyrių. Pats direktoratas D, yra atsakingas už politikos koordinavimo, teisinius klausimus, taip pat finansus ir kontrolę, institucijų̨ ryšius ir komunikaciją. Skyrius D2 yra atsakingas už santykius su Europos sąjungos (toliau – ES) institucijomis, valstybėmis narėmis ir partneriais, taip pat geografinių regionų koordinavimą̨.

Pirmą dieną vyko pristatymas apie praktiką, ECHO veiklą, bendruosius techninius klausimus, susipažinimas su savo vadovu (superviser) ir komanda. Mūsų skyrius yra padalintas yra tris dalis: komunikacijos, tarpinstituciniai ryšiai, medijos. Aš dirbau komunikacijos komandoje, kuri apima visus pasaulio regionus ir konkrečiai yra atsakinga už visą informaciją apie suteiktą ar reikalingą humanitarinę pagalbą pasaulyje ir jos perdavimą žiniasklaidai, ES institucijoms, Komisijos atstovams, ES piliečiams. Kiekvieną dieną buvo gaunami papildomi reikalavimai iš komisaro kabineto ar atstovų spaudai tarnybos reaguojant į aktualią situaciją Europoje ir kitose pasaulio šalyse, žurnalistų susidomėjimą̨ viena ar kita humanitarine krize ir jiems kylančius klausimus. Tokių reikalavimų įgyvendinimas atitekdavo kiekvienam komandos nariui pagal jo sritį.

Praktikos metu man buvo paskirta atstovauti Afrikos ir Azijos žemynus, taip pat teko dirbti su Pietų Afrikos regionu kitų kolegų atostogų metu. Tarp mano darbo užduočių buvo pranešimų spaudai apie naują ES finansavimą rašymas, spaudos naujienų apžvalgų kūrimas, dalyvavimas reagavimo į ekstremalias situacijas skyriaus organizuojamuose aptarimuose. Kadangi praktiką atlikau vasaros metu, viena iš didelių problemų buvo gaisrai Europoje, kurių metu ECHO teikė tiesioginę pagalbą valstybėms narėms per civilinės saugos mechanizmą. Šių̨ situacijų̨ metu, turėjau operatyviai ir greitai suteikti informaciją, apie suteiktą pagalbą, nelaimės mastus, dalyvauti susitikimuose su kitų skyrių̨ nariais bei ekspertais iš užsienio šalių, rašant apibendrinimus ir jais dalinantis su kolegomis ECHO bei kitomis institucijomis. Taip pat didelę darbo dalį sudarė informacijos ruošimas ir koordinavimas apie pabėgėlius ir mūsų organizuojamas programas, siekiant jiems padėti, Rohingya krizę, žurnalistų misijas Ugandoje ir Filipinuose, potvynius Azijoje.

Atliekant su komunikacija susijusias užduotis, neatsiejama darbo dalimi buvo bendradarbiavimas su socialinės medijos priemonių komanda, siekiant tinkamai informuoti apie ECHO veiksmus Europoje bei pasaulyje, tiek reaguojant į krizines situacijas, tiek įgyvendinant ilgalaikius humanitarinius projektus. Ši pagalba apėmė̇ informacijos suteikimą̨, konkrečių̨ pranešimų rašymą̨, oficialios komunikacijos per ECHO socialinės medijos priemones palaikymą ir atnaujinimą. Taip pat vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (UNGA) septyniasdešimt antrajai konferencijai kartu su kolegomis kūrėme socialinės reklamos planą̨, bendradarbiaujant su Komisaro kabinetu ir Jungtinių Tautų atstovais.

Greta profesinių funkcijų, buvo organizuota ECHO diena, kurios metu buvo formuojama komanda, susipažįstama su kitais ECHO darbuotojais, turėjome galimybę bendrauti su Generaline direktore Monique Pariat. Taip pat mūsų skyrius susitikdavo kartą per savaitę, siekiant stiprinti komandos tarpusavio bendravimą, o tai labai padėjo greitai įsijungti į darbą ir pasijausti tikra komandos dalimi. Savo vadovų dėka, turėjau galimybę susipažinti ir su komisaru Christos Stylianides, bei jo kabineto nariais, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu bei kitų ES valstybių atstovybių vadovais.

Ši profesinė praktika padėjo artimiau susipažinti su humanitarine veikla ir jos praktiniu įgyvendinimu. Sužinojau kaip atliekamas darbas ES institucijose, kaip bendradarbiaujama su valstybėmis narėmis ir kaip vykdomos humanitarinės operacijos. Tai patiesė̇ tvirtą pagrindą̨ mano ateičiai ir atvėrė̇ duris karjerai Europos Sąjungos institucijose. Tiek praktiniai, tiek profesiniai gebėjimai, įgyti praktikos metu, bus naudingi tolimesniam tobulėjimui.