Pradžia > Naujienos > Įvyko konferencija ES teisės tematika

Įvyko konferencija ES teisės tematika

AUTORIUS: VU TF

Lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kolonų salėje Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, vykdydamas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra – ir nacionaliniu lygmenimis“, surengė baigiamąją mokslinę konferenciją. Ši konferencija yra skirta paminėti jubiliejinius 375-uosius fakulteto metus. Projekto vadovė – Vilniaus universiteto docentė dr. Skirgailė Žalimienė.

Konferencijoje dalyvavo ir savo įžvalgomis bei patirtimi pasidalino Vilniaus universiteto ir kitų universitetų mokslininkai, teisėjai, advokatūros ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. Pranešimus skaitė ES bei Lietuvos teismų teisėjai, tarp jų – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas prof. dr. Rimvydas Norkus, Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo pirmininko pavaduotojas doc. dr. Irmantas Jarukaitis (Vilniaus Universiteto docentas), Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo teisėja dr. Skirgailė Žalimienė, LR Konstitucinio Teismo teisėja doc. dr. Danutė Jočienė. Renginyje savo įžvalgas pristatė ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai – prof. dr. Tomas Davulis , doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, lektorės dr. Ingrida Danelienė ir dr. Erika Leonaitė.

Konferencijos metu buvo aptarti aktualūs ES pagrindinių teisių chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymo klausimai: chartijos aiškinimo problemos ESTT jurisprudencijoje, chartijoje įtvirtintų asmenų teisių užtikrinimas ir gynyba nacionaliniu lygmeniu, individualių teisių gynybos standartas pagal EŽTK ir ES pagrindinių teisių chartiją, pagrindiniai žmogaus teisių iššūkiai, chartijos kaip instrumento taikymas strateginio bylinėjimosi procese, chartijos reikšmė Seimo kontrolierių veikloje, teisės į privatų šeimos gyvenimą iššūkiai Lietuvoje, teisės į asmens duomenų apsaugą tendencijos ir probleminiai aspektai, žmogaus teisėmis grįsta negalios samprata ir lygybė prieš įstatymą, probleminiai chartijos taikymo aspektai darbo teisiniuose santykiuose.

Kviečiame susipažinti su pranešėjų pranešimais (skaidrėmis):