Pradžia > Naujienos > Lankėsi Ukrainos Žmogaus teisių komisaro institucijos delegacija

Lankėsi Ukrainos Žmogaus teisių komisaro institucijos delegacija

AUTORIUS: Mokslo ir inovacijų skyrius

Vilniaus universiteto Teisės fakultetui kartu su partneriais įgyvendinant ES Dvynių programos projektą „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, 2017 m. balandžio 2-5 dienomis Lietuvoje viešėjo Ukrainos Žmogaus teisių komisaro institucijos atstovai.

Delegacijai pristatytos Vilniaus universiteto Teisės klinikos gerosios patirtys teikiant nemokamą teisinę pagalbą, akademinės bendruomenės vaidmuo  skatinant pilietiškumą, socialinę atsakomybę ir partnerystę. Taip pat svečiai supažindinti su Vilniaus universiteto, Vilniaus universiteto bibliotekos, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto veikla, įgyvendinamomis studijų programomis bei atliekamais moksliniais tyrimais pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių srityse. Teisės fakultete įvykusiame susitikime-diskusijoje fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis, dr. Ilona Petraitytė,  advokatė dr. Diana Gumbrevičiūtė – Kuzminskienė pasidalino aktualiais teoriniais ir praktiniais teisės taikymo pavyzdžiais, pristatė teisėkūros iniciatyvas ir rekomendacijas lygiateisiškumo, asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, taip pat kartu buvo aptarti kiti teisinio reguliavimo aspektai, aktualūs Ukrainai ir Lietuvai.

Projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vilniaus universitetas, Centrinė projektų valdymo agentūra bei Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (Austrija).