Pradžia > Naujienos > Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Vilniaus universitetas pasirašė  bendradarbiavimo sutartį, siekdami kryptingai ugdyti (VU) Teisės fakulteto studentų ir dėstytojų žinias viešųjų investicijų planavimo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) klausimais.

„Šios sritys yra viena iš CPVA kompetencijų, todėl norime dalintis žiniomis ir patirtimi, rengiant ir atnaujinant studijų programas, studentams renkantis rašto darbų temas, profesinės praktikos ar tolimesnio darbo vietą. Siekiame paskatinti jų susidomėjimą tiek šia tematika, tiek apskritai viešojo sektoriaus darbo turiniu ir, žinoma, auginti sau specialistus,“ – sako CPVA vadovė Lidija Kašubienė.

Tuo tarpu VU Teisės fakultetas dekanas prof. dr. Tomas Davulis džiaugėsi, kad bendradarbiavimo sutartis suteiks išskirtines galimybes fakulteto studentams plėsti žinias viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais, planuojama, kad CPVA dalyvaus VU TF naujoje papildomo ugdymo formoje – instituciniame tutoriate – ir padės susidomėjusiems studentams giliau susipažinti su projektų valdymo ypatumais. Be to, ir dėstytojai galės pagilinti savo žinias viešųjų investicijų finansavimo sferoje, turės daugiau galimybių dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Numatoma rengti bendrus seminarus, konferencijas, mokslinius tyrimus ir studijas. CPVA darbuotojams taip pat bus sudarytos galimybės Teisės fakultete kelti kvalifikaciją ir tobulinti kompetencijas.