Pradžia > Naujienos > Prof. Aurelijus Gutauskas išrinktas Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės nariu

Prof. Aurelijus Gutauskas išrinktas Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės nariu

Nacionalinės teismų administracijos nuotrauka

Praėjusią savaitę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir VU TF Baudžiamosios justicijos profesorius Aurelijus Gutauskas buvo išrinktas Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (GRETA) nariu. Tai pirmas kartas, kai minėtoje ekspertų grupės veikloje dalyvaus ir Lietuvos atstovas.

Europos Tarybos organizuotame konkurse dalyvavo 26 kandidatai iš 18 valstybių. Konkurso metu buvo išrinkti 8 aukščiausios kompetencijos ekspertai, tarp kurių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teisėjas Aurelijus Gutauskas. Visų naujai išrinktų GRETA ekspertų kadencija truks 4 metus.

„Praėjusiais metais Lietuva buvo įvertinta Europos Komisijos Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (GRETA) kaip padariusi pažangą, įgyvendindama Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis. Nepaisant to, išlieka daug iššūkių, susijusių su prekybos žmonėmis, kaip nusikalstamos veikos, tyrimu, prekeivių žmonėmis patraukimu baudžiamojon atsakomybėn, šio socialinio reiškinio prevencija, nukentėjusiųjų apsauga“, – teigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas A. Gutauskas. „Šioje ekspertų grupėje sieksiu tinkamai atstovauti Lietuvos pozicijai kovoje su prekyba žmonėmis, dalintis žiniomis bei praktine patirtimi vykdant Europos Tarybos konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis įgyvendinimo stebėseną“, – tokias naujos veiklos kryptis pažymi išrinktas GRETA narys.

Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupė buvo įkurta 2009 m. Ji vykdo Europos Tarybos konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis įgyvendinimo stebėseną.

Linkime sėkmės naujose pareigose!