Pradžia > Naujienos > Prof. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė dalyvavo Moldovos Respublikos Administracinio proceso kodekso įsigaliojimui skirtoje konferencijoje

Prof. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė dalyvavo Moldovos Respublikos Administracinio proceso kodekso įsigaliojimui skirtoje konferencijoje

Balandžio 14 d. prof. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė dalyvavo Moldovos Respublikos Administracinio proceso kodekso įsigaliojimui skirtoje praktinėje-mokslinė konferencijoje, kurioje, bendradarbiaujant su Moldovos valstybinio universiteto Teisės fakultetu, nuotoliniu būdu pristatė Lietuvos administracinių teismų įkūrimo istoriją bei šiuolaikinius administracinės justicijos iššūkius, su kuriais susiduriama nagrinėjant ginčus tarp asmens ir valstybės.

Moldovos Respublikos administracinis kodeksas, reguliuojantis tiek viešojo administravimo procedūras, tiek ir administracinių bylų teisenos procesines taisykles  įsigaliojo 2019 m. balandžio 1 d. Jį rengiant buvo atsižvelgiama ir į Vokietijos Federacinės Respublikos administracinės teisės tradicijas, perimant pažangiausias Vakarų Europos procesines administracinės justicijos naujoves. Dėl organizacinių ir finansinių sąnaudų, Moldova nėra sukūrusi specializuotų administracinių teismų, o administracinių ginčų nagrinėjimas vyksta bendrosios kompetencijos teismuose. Turint tokią palyginus neilgą Administracinio proceso kodekso taikymo praktiką, Moldovoje šiandien kyla nemažai klausimų dėl administracinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimų, administracinių sutarčių kvalifikavimo, santykio tarp aktyvaus teisėjo vaidmens ir šalių rungimosi principų įgyvendinimo nagrinėjant administracinius ginčus ir pan. Visgi, treji kodekso galiojimo metai yra pakankamas laikas įsivertinti ir atlikti monitoringą bylose dėl procedūrinių teisingumo standartų bei teismų sprendimų kokybės atskirų kategorijų administracinėse bylose.

Tuo tikslu Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai padeda Moldovos Respublikos teisingumo ministerijai, Nacionalinei teismų administracijai peržiūrėti atskirų kategorijų administracinių bylų nagrinėjimo kokybės standartų atitiktį tarptautiniams efektyvaus teisingumo vykdymo principams, įgyvendinant Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ir Expertise France vykdomą ES finansuojamą projektą „Teisingumo sistemos skaidrumo, atskaitomybės ir prieinamumo Moldovos Respublikoje stiprinimas“ (EU4Moldova).