Pradžia > Naujienos > Tarptautinė ekspertų grupė teigiamai įvertino Teisės fakulteto magistrantūros studijų programas

Tarptautinė ekspertų grupė teigiamai įvertino Teisės fakulteto magistrantūros studijų programas

AUTORIUS: VU TF

2016 m. gegužę Teisės fakultete lankėsi tarptautinė ekspertų grupė,  kuri vertino nuo 2012 m. Teisės fakultete vykdomas magistrantūros programas „Baudžiamoji justicija” bei „Viešoji teisė”. Išorinio studijų programų vertinimo grupę sudarė asmenys, turintys aukštojo mokslo vadybos patirties, socialinis partneris, studentų atstovas bei kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai. Programos buvo vertinamos, analizuojant įvairias programų įgyvendinimo sritis – studijų programos tikslus bei studijų siekinius, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą bei programos vadybą. Abi programos gavo itin aukštus įvertinimus balais („Baudžiamoji justicija” įvertinta 22 balais iš 24, „Viešoji teisė” 21 balu iš 24 balų) ir atsižvelgiant į tai, Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu rugsėjo 30 d. buvo akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui, o tai reiškia, kad jos galės būti toliau sėkmingai siūlomos studentams.

Išsamiau su studijų kokybės vertinimais galite susipažinti čia:

Baudžiamoji justicija

Viešoji teisė