Pradžia > Naujienos > Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjas: „Teisingumo įgyvendinimas reikalauja vienybės“

Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjas: „Teisingumo įgyvendinimas reikalauja vienybės“

Penktadienį Vilniaus universitete viešėjo Jungtinių Tautų Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjas Antônio Augusto Cançado Trindade. Jis susitiko su Vilniaus universiteto rektoriumi prof. Artūru Žukausku ir Mažojoje auloje skaitė paskaitą „Tarptautinio teisingumo šimtmetis ir gairės ateičiai“.

VU rektorius pasidžiaugė, kad pirmoji rašytinė konstitucija Europoje buvo priimta Abiejų Tautų Respublikoje 1791 m., tad mūsų teisė ir teisingumas giliai įsišakniję pasaulio teisės istorijoje. Ta proga rektorius svečiui įteikė albumą, kuriame publikuojami originalūs VU įsteigimo dokumentai.

Daug klausytojų subūrusioje paskaitoje teisėjas pabrėžė, kad nacionaliniai teismai turi veikti išvien su tarptautiniais, be to, ne mažiau svarbus Tarptautinio Teisingumo Teismo ir kitų tarptautinių teismų ir tribunolų bendradarbiavimas. „Teisingumo įgyvendinimas reikalauja vienybės“, – pabrėžė svečias. Kaip pavyzdį A. A. Cançado Trindade pateikė Europos Žmogaus Teisių Teismą ir jo dialogą su atskirų valstybių konstituciniais bei aukščiausiaisiais teismais. Tarptautinių teismų ir tribunolų tarpusavio bendradarbiavimas svarbus siekiant formuoti vienodą teismų praktiką, ypač nusikaltimų taikai ir žmoniškumui kontekste. Tai itin aktualu sprendžiant tokių valstybių kaip Sirija ar Irakas bylas, kur dialogas su nacionaliniais teismais dažnai vargiai įmanomas: „Tokios šalys turi teismus, tačiau jie funkcionuoja savaip, yra tam tikra prasme sugniuždyti.“

Pasak garbaus svečio, teismai individus dažnai laiko tik pasyviais stebėtojais, tačiau iš tiesų jie yra labai svarbūs tarptautinės teisės subjektai. Jeigu teismai, spręsdami bylas, vadovaujasi šiuo klaidingu požiūriu, rezultatai gali būti katastrofiški. Individai turi teises ir pareigas, kurios kyla tiesiogiai iš tarptautinės teisės. Teismai šiuo atžvilgiu turi būti budrūs ir ypač atidūs.

Teisėjas yra gimęs Brazilijoje – šalyje, kuri niekada nepripažino Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupacijos. Prezidentas Valdas Adamkus kadaise yra pasakęs, kad tokių šalių kaip Brazilija parama buvo vienas pagrindinių stiprybės šaltinių Lietuvos žmonėms, kurie po 50 priespaudos ir persekiojimo metų atkūrė laisvą ir nepriklausomą valstybę.

A. A. Cançado Trindade yra pirmasis Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjas, viešintis Lietuvoje. Teisėjas yra garsus pasaulyje profesorius, parašęs apie 30 knygų ir beveik 500 monografijų, straipsnių ir kitų darbų. Jis plačiai žinomas išsiskiriančiu, vertybėmis – humanizmu, žmogaus orumu, žmogaus teisių apsauga – pagrįstu tarptautinės teisės suvokimu, individo svarbos pabrėžimu, įsitikinimu, kad „valstybė negali savo suvereniteto naudoti kaip skydo, apsaugančio nuo atsakomybės už įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui“. Šis požiūris, kaip pažymėjo svečią pristatęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas ir VU profesorius Dainius Žalimas, formavosi ilgametėje ir turtingoje A. A. Cançado Trindade veiklos patirtyje: einant Amerikos Žmogaus Teisių Teismo pirmininko pareigas, dirbant Jungtinių Tautų programose, regioninėse organizacijose ir kitur.

Nubrėždamas pagrindines gaires ateičiai, teisėjas ne tik paminėjo pagrindines valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus rūšis, bet ir laikinųjų apsaugos priemonių instituto plėtojimą, tarptautinių teismų sprendimų laikymuisi užtikrinti skirtų naujų priemonių kūrimą ir pabrėžė harmoningos tarptautinės teisės raidos skatinimo svarbą.

Svečio vizito akimirkos

Straipsnį paruošė Agnė Grinevičiūtė, Vilniaus universitetas.