Pradžia > Naujienos > Teisės fakultete pirmą kartą įvyko tarptautinis ECLAN doktorantų seminaras

Teisės fakultete pirmą kartą įvyko tarptautinis ECLAN doktorantų seminaras

AUTORIUS: Ugnė Markevičiūtė, Ieva Marija Ragaišytė

2021 m. sausio 28-29 dienomis VU Teisės fakultete vyko 9-asis Europos baudžiamosios teisės akademinio tinklo (angl. ECLAN) tarptautinis doktorantų seminaras tema „The significance of EU criminal law in the 21st century: the need for further harmonisation or new criminal policy?“ (liet. „Europos Sąjungos baudžiamosios teisės reikšmė 21 amžiuje: poreikis toliau harmonizuoti ar kurti naują baudžiamąją politiką?“). Seminarą kartu su ECLAN šiemet pirmą kartą organizavo VU Teisės fakulteto baudžiamosios justicijos katedros nariai.

Nuotoliniu būdu vykusį renginį moderavo iškilių ES baudžiamosios teisės profesorių ir ECLAN valdybos komiteto nariai (prof. dr. Anne Weyembergh (L’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles), prof. dr. Katalin Ligeti (Université du Luxembourg), prof. dr. Sabine Gless (Universität Basel), Prof. dr. Pedro Caeiro (Universidade de Coimbra) Prof. dr. Robert Kert (Universität Wien) Prof. Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University of London), prof. habil. dr. Gintaras Švedas (Vilniaus universitetas)), o pranešimus skaitė ES baudžiamosios teisės srityje tyrimus atliekantys doktorantai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Graikijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Ukrainos, Slovėnijos bei Latvijos. Seminaro dalyviai taip pat turėjo unikalią galimybę išgirsti profesoriaus Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University of London) paskaitą apie „Brexit‘o“ įtaką Jungtinės Karalystės bendradarbiavimui su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir tarptautiniu lygmeniu.

VU Teisės fakultetą seminare atstovavo ir atliekamus mokslinius tyrimus susijusius su nusikaltimais aplinkai, mokesčių slėpimu ir sukčiavimu, korupciniais nusikaltimais, civiliniu turto konfiskavimu, atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą bei Europos Sąjungos valstybių narių teisiniu bendradarbiavimu nuteistųjų laisvės atėmimu perdavimo tolesniam bausmės atlikimui srityje pristatė VU Teisės fakulteto baudžiamosios justicijos katedros doktorantai: Ieva Marija Ragaišytė, Martynas Dobrovolskis, Laura Mickevičiūtė, Laura Martinaitytė, Justinas Bagdžius bei Ugnė Markevičiūtė. Artimiausiu metu bus išleistas ir 9-tojo ECLAN doktorantų seminaro elektroninis leidinys, kuriame galėsite susipažinti su išsamiais doktorantų skaitytais pranešimais.

Renginio programa