Pradžia > Naujienos > Vaidotas A. Vaičaitis dalyvavo Europos Vietos savivaldos chartijos nepriklausomų ekspertų grupės metiniame susitikime

Vaidotas A. Vaičaitis dalyvavo Europos Vietos savivaldos chartijos nepriklausomų ekspertų grupės metiniame susitikime

2020 m. rugsėjo 18 d. vyko Europos Vietos savivaldos chartijos nepriklausomų ekspertų grupės (angl. Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government) metinis susitikimas, kuris pirmąkart vyko ne Strasbūre esančiuose Europos (Tarybos) rūmuose, o buvo suorganizuotas nuotoliniu būdu. Kadangi Europos Vietos savivaldos chartija, skirtingai nei Europos žmogaus teisių konvencija, neturi jos įgyvendinimą prižiūrinčio teismo, šią funkciją dalinai atlieka Nepriklausomų ekspertų grupė, į kurią įeina po vieną tikrąjį ir paprastai du pavaduojančius narius – vietos ir regioninės demokratijos ekspertus, dažniausiai teisininkus arba viešojo administravimo specialistus iš visų 46-ių Europos Tarybos valstybės narių. Nepriklausomų ekspertų grupės pagrindinis vaidmuo yra vietos ir regioninių rinkimų monitoringas bei ataskaitų apie vietinės demokratijos situaciją Europos Tarybos narėse rengimas. Lietuvą ekpertų grupėje atstovavo VU Teisės fakulteto docentas Vaidotas A. Vaičaitis.

Plačiau apie susitikime išdalytas idėjas čia.