Pradžia > Naujienos > VU TF skelbia konkursą kamieninio padalinio (Teisės fakulteto) vadovo – dekano- pareigoms užimti

VU TF skelbia konkursą kamieninio padalinio (Teisės fakulteto) vadovo – dekano- pareigoms užimti

AUTORIUS: Doc. dr. Vigita Vėbraitė

Pagal Vilniaus universiteto Statutą reikalavimai pretendentams:

  1. turėti mokslo laipsnį arba būti pripažintu menininku;
  2. turėti pedagoginės patirties;
  3. turėti vadybinės patirties;
  4. dekano kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekęs įstatymo nustatytos pensinio amžiaus ribos.

Pretendentų atrankos būdas: veiklos programos pristatymas ir atsakymai į Teisės fakulteto Tarybos narių ir kitų dalyvaujančių Tarybos posėdyje asmenų klausimus vyks 2017 m. gegužės 12 d dieną. 11 val. Tarybos posėdžio metu. Pristatyti programą ir atsakyti į Tarybos narių klausimus kviečiami tik nurodytus reikalavimus atitinkantys ir laiku dokumentus pateikę pretendentai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (nurodant kontaktinius duomenis);
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą;
  3. suteikto mokslo (meno) laipsnio patvirtinančio dokumento nuorašą;
  4. gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymą;
  5. kandidato į Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanus deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (pridedama);
  6. kandidato į dekanus veiklos programą (elektroniniu ir popieriniu formatu).

Dokumentai pateikiami VU Teisės fakulteto rinkimų komisijai iki 2017 m. gegužės 2 d. 17 val.  adresu: Vilniaus universitetas Teisės fakultetas, Saulėtekio alėja 9 – I rūmai, 306 kab., Vilnius. Dokumentai gali būti siunčiami registruotu laišku, per kurjerį arba pristatomi tiesiogiai skelbime nurodytam asmeniui pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka – 12.00–12.45 val., užklijuotame voke, nenurodant teikiančio asmens vardo ir pavardės, ant voko užrašant tokį tekstą: „Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Tarybai dokumentai konkursui eiti Vilniaus universiteto kamieninio padalinio – Teisės fakulteto vadovo – dekano pareigas“.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į VU TF rinkimų komisijos pirmininką A. Šuminą, el. p. arunas.suminas@tf.vu.lt arba rinkimų komisijos narę V. Vėbraitę, el. p. vigita.vebraite@tf.vu.lt.