Pradžia > Naujienos > VU Teisės fakultetas atmeta susijungimo su MRU galimybę teisės srityje

VU Teisės fakultetas atmeta susijungimo su MRU galimybę teisės srityje

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai nemato teisės studijų  konsolidavimo su Mykolo Romerio universitetu galimybės – po ta pačia VU vėliava negali veikti dvi teisės mokyklos, dvi tos pačios teisės programos, du Teisės fakultetai. Taip pat negali būti kalbos apie 375 m. gyvavusio Teisės fakulteto likvidavimą, kaip kad siūloma Vyriausybės nutarime – ši aukštoji mokykla šimtmečiais užtikrina Lietuvos teisinės minties plėtrą, valstybės funkcionavimo pagrindus, visuomenės institucijų harmoningą sąveiką teisės viešpatavimo sąlygomis. Pirmą kartą po to, kai fakultetas buvo uždarytas carinės valdžios sprendimu 1832 metais, teikiami siūlymai apie nuo 1641 m. gyvuojančio Vilniaus universiteto Teisės fakulteto likvidavimą skamba neatsakingai ir net pavojingai.

„Mums, švelniai tariant, keista, kad lengva ranka siekiama panaikinti 1641 m. Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio Vladislovo Vazos įsteigtą fakultetą, kuris buvo atsvara lenkiškai teisinei minčiai, plėtojamai Krokuvos universitete“ – apgailestavo VU Teisės fakulteto tarybos pirmininkas akademikas Vytautas Nekrošius. „Suprantama, kad valstybė pripažįsta ir nori taisyti kažkada padarytas klaidas aukštajame moksle, tačiau nesuvokiama, kodėl tokių sprendimų našta perkeliama universitetui“. Sujungiant aukštąsias mokyklas ar universitetus automatiškai nepagerės kokybė – prielaidų, kad perėmus MRU studentus ir dėstytojus, pagerės teisės studijų kokybė Lietuvoje nėra. Kita vertus, yra pavojinga, kai dingsta konkurencija – viena teisės mokykla nulems valstybės teisinės sistemos vystymosi raidą, tos pačios institucijos absolventai užims pagrindines teisines pozicijas teisėsaugos institucijose, išnyks kritinis mokslinis diskursas. Tai veda į diktatą, vienintelės „teisingiausios“ nuomonės primetimą.

„Vyriausybė ir Švietimo ir mokslo ministerija elgiasi nesąžiningai, nepasakydamos, kokios pasekmės siejamos su aukštųjų mokyklų sujungimu, šiuo optimizavimo planu. Jei bus vykdoma tokio pobūdžio reforma, tai universitetų progresas, studijų procesas, mokslo raida nesivystys teigiama linkme, o viskas judės priešinga regreso kryptimi – juk reikės atleisti dėstytojus, spręsti įvairius konfliktus, mažinti studijų programų skaičių ir priėmimą. Tokios „reformos“ metu nukentės ir mokslas, ir studentai, ir Universiteto reitingai“ – teigė profesorius Vytautas Nekrošius.

Primintina, kad trečiadienį Vyriausybė pasiūlė Seimui panaikinti Mykolo Romerio universitetą, iš Mykolo Romerio fakultetų ir esamų VU fakultetų (Teisės, Ekonomikos, Filosofijos, TSPMI) sukurti visiškai naujus akademinius padalinius. VU TF Taryba mano, kad toks sujungimas iš esmės pablogins šiuo metu esantį studijų ir mokslo kokybės lygį pirmaujančiame Vilniaus universitete.