Dėstomi dalykai

Baudžiamoji justicija

Privalomieji dalykai

Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis (aprašas)

Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese (aprašas)

Kaltinimas ir gynyba (aprašas)

Nusikaltimų kvalifikavimo problemos (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė (materiali) (aprašas)

Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose (aprašas)

 

Pasirenkamieji dalykai

Baudžiamoji justicija konstitucinėje jurisprudencijoje (aprašas)

Baudžiamoji politika (aprašas)

Bausmių skyrimo problemos (aprašas)

Bausmių vykdymo teisės problemos (aprašas)

Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė (aprašas)

Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese (aprašas)

Procesinė prievarta baudžiamajame procese (aprašas)

Teisinis argumentavimas (aprašas)

 

Kiti studijų dalykai

Magistro seminaras (aprašas)

Magistro baigiamasis darbas (aprašas)

Baigiamasis egzaminas (aprašas, programa)

 

Europos Sąjungos verslo teisė

Privalomieji dalykai

Europos prievolių teisė (aprašas)

Europos Sąjungos bendrovių teisė (aprašas)

Europos Sąjungos materialinė teisė (aprašas)

Konkurencijos teisė (aprašas)

 

Pasirenkamieji dalykai

Asmens duomenų teisinė apsauga (aprašas)

Europos Sąjungos civilinio proceso teisė (aprašas)

Europos Sąjungos finansų teisė (aprašas)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (aprašas)

Finansų rinkų teisinis reguliavimas (aprašas)

Intelektinės nuosavybės teisė (aprašas)

Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė (aprašas)

Vartotojų teisių apsauga (aprašas)

Viešųjų pirkimų teisė (aprašas)

 

Kiti studijų dalykai

Magistro seminaras (aprašas)

Magistro baigiamasis darbas (aprašas)

Baigiamasis egzaminas (aprašas, programa)

 

Viešoji teisė

Baigiamasis egzaminas (programa)