Gražūs ketinimai virto bendradarbiavimo sutartimi su Generaline Prokuratūra

Šiandien LR Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir fakulteto Dekanas prof. dr. Tomas Davulis sutvirtino dviejų institucijų ankstesnį bendradarbiavimą nauja sutartimi. Šios partnerystės  tikslas – naujos galimybės abiems šalims. Siekdami sudaryti kuo palankesnes sąlygas teisės mokslui ir teisės praktikai suartėti, taip pat skatinti teisės plėtrą irsuprasdami, kad prokuratūros veiklai yra svarbu remtis teisės mokslo pasiekimais, o teisės mokslui – nagrinėti Daugiau

Skaitykite toliau