Kviečiame pildyti klausimynus apie teismų procesinių sprendimų kokybės standartus

VU Teisės fakultetas pagal Nacionalinės teismų administracijos užsakymą įgyvendina projektą „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo studijos parengimas ir mokymų organizavimas“ ir šiuo metu vykdo apklausą, kurios tikslas – įvertinti Teisėjų tarybos 2016 m. patvirtintų Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų laikymąsi, jų kokybę, įtaką teismų procesiniams sprendimams bei tobulinimo galimybes. Maloniai kviečiame teisėjus, teisėjų Daugiau

Skaitykite toliau

Profesionalai aptarė ginčų sprendimo algoritmizavimo galimybes ir iššūkius

2019 m. sausio 29 d. vyko tarptautinis seminaras „Ginčų sprendimo algoritmizavimas“, organizuotas Vilniaus universiteto ir Briuselio Vrije universiteto. Seminaro metu buvo ne tik diskutuojama ginčų algoritmizavimo tema ir aptariami aktualiausi su šia tema susiję aspektai, bet ir pristatyti tarpiniai projekto CREA rezultatai. Tarptautiniame seminare dalyvavo 23 pranešėjai iš įvairių Europos šalių (daugiausiai iš Italijos, Prancūzijos, Daugiau

Skaitykite toliau

Konferencija „Privatinės teisės tyrimai: tarptautiniai aspektai“

Vasario 4 dieną VU Teisės fakultete pavasario semestras tradiciškai prasidės „Teisės mokslo pavasario“ renginiu. Šiais metais konferencija bus skirta privatinės teisės tarptautiniams aspektams. Bus analizuojama bendrovių teisės problematika, užsieniečių įdarbinimo bei civilinio proceso klausimai. LAIKAS: 2019 m. vasario 04 d., 10.00 — 17.00 val. VIETA: VU Teisės fakulteto Alumni (JR2) auditorija RENGINIO KALBA: Lietuvių Renginio programą galite rasite Daugiau

Skaitykite toliau

VU Teisės fakultete bus plečiami tyrimai apie poligrafą

Šiandien Teisės fakultete viešėjo, paskaitą apie poligrafo galimybes skaitė bei su VU TF administracija tolesnio bendradarbiavimo galimybes aptarė žymus Lenkijos profesorius, buvęs Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Janas Widackis. Ypač bus siekiama VU Teisės fakultete plėsti tyrimus apie poligrafo panaudojimą teisminiuose procesuose, bus rengiami bendri doktorantų renginiai šiuo klausimu.

Skaitykite toliau

Doktorantės lamėjimas tarptautiniame 4iP Tarybos mokslinių darbų konkurse

VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė Jurgita Randakevičiūtė laimėjo trečiąją vietą tarptautiniame 4iP Tarybos mokslinių darbų konkurse. Ji pateikė konkursui mokslinį darbą „Patentų pasala: Europos Komisijos sprendimas dėl įsipareigojimų „Rambus” byloje”. „4iP Council“ – tai yra asociacija, vienijanti technologijų išradėjus Europoje, kurios tikslas yra tirti intelektinės nuosavybės ir inovacijų ryšį. Plačiau apie konkursą ir Daugiau

Skaitykite toliau

Bendrovių teisės mokslininkai rinkosi Vilniuje

  Dar 2015-aisiais metais įmonių teisės mokslininkai Lietuvoje pradėjo nacionalinį mokslinį projektą nr. MIP-020/2015 „Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos, o jau lapkričio 17 dieną įvyko projekto baigiamasis renginys – tarptautinė mokslinė konferencija „Įmonių teisės modernizavimas: efektyvūs, inovatyvūs ir optimalūs sprendimai“. Renginys suteikė unikalią galimybę Daugiau

Skaitykite toliau

Informacinė savaitė Briuselyje besidomintiems maisto sauga, žemės ūkiu, miškininkyste, jūrų ir vidaus vandenimis, bioekonomika

2017 m. lapkričio 14 – 17 dienomis Briuselyje Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (angl. The Research Executive Agency (REA)), Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas (angl. the Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD)) kartu su Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu (angl. the Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI)) organizuoja informacinę savaitę Daugiau

Skaitykite toliau

Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 102 tomo straipsnių

2017 metų žurnalo „Teisė“ seriją pradėjo 102 tomas, kuriame istorijos puslapius vartė: profesoriai Vytautas Nekrošius, rašantis apie prof. E. Vaskovskio indėlį į civilinio proceso teisės istoriją ne tik XIX a. pab. – XX a. per. Rusijos imperijoje, bet ir Lietuvos ir Lenkijos teisėje; Mindaugas Maksimaitis, pasakojantis apie prof. M. Römerio paskutiniuosius gyvenimo metus ir pastangas Daugiau

Skaitykite toliau

Prestižinė leidykla išleido VU Teisės fakulteto konferencijos pranešimus

Prestižinė leidykla Peter Lang  išleido praėjusias metais VU Teisės fakulteto organizuotos tarptautinės darbo teisės konferencijos pranešimų rinkinį „Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe“. Knygoje pranešimai anglų kalba pristato naujausias tendencijas reglamentuojant darbo teisinius santykius įvairiose Europos valstybėse, parodo atskirų šalių teisinių problemų panašumus ir skirtumus. Rinkinio sudarytojas yra VU Teisės fakulteto dekanas prof. Daugiau

Skaitykite toliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija vis dar nėra plačiai taikoma

Šiandieninė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija sudaro esminį Europos Sąjungos pagrindinių teisių apsaugos kodifikavimo etapą, kuris grindžiamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos socialinės chartijos ir kitų žmogaus teisių konvencijų nuostatomis, taip pat bendromis Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis. ES pagrindinių teisių chartijos reikšmė žmogaus teisių plėtros istorijoje, ES bei ESTT praktikoje Daugiau

Skaitykite toliau