Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo Teisė 117 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo Teisė 117 tomo straipsnių

Kviečiame ir toliau aktyviai skaityti žurnalą „Teisė“ ir susipažinti su naujausiu jo  numeriu.

Profesorius GINTARAS ŠVEDAS ir dr. PAULIUS VERŠEKYS analizuoja  LAT vykdomo praktikos BK specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijas. ES Bendrojo teismo teisėjo dr. VIRGILIJUS VALANČIUS nagrinėja generalinių advokatų padėtį Teisingumo Teisme. Partnerystės profesorė EGIDIJA TAMOŠIŪNIENĖ kartu su Mykolo Romerio universiteto mokslininkais nagrinėja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymo problemos, susijusias su nemokumo proceso inicijavimu. Docentas VAIDOTAS A. VAIČAITIS aptaria tris specialiuosius teisinius režimus Lietuvos teisinėje sistemoje: nepaprastąją padėtį, ekstremaliąją situaciją ir karantiną. Docentė INDRĖ ISOKAITĖ-VALUŽĖ  sistemiškai parodo Lietuvos Respublikos jūros vidaus vandenų teisinio reguliavimo transformaciją nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais iki dabar. Dr. ADAM STANKEVIČ analizuoja Pinsko pavieto taurininko Teodoro Radzevičiaus parengtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo projektą. Doktorantė LINA DZINDZELĖTAITĖ-ŠALTĖ nagrinėja kreditorių komiteto institutą nemokumo procese.

Be to, šiame tome rasite ir publikacijų teisės aktualijų skiltyje.

Su „Teisė“ 117 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje čia ir portale Teise.pro.