Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo Teisė 118 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo Teisė 118 tomo straipsnių

Kviečiame susipažinti su mokslinio žurnalo „Teisė“ naujausiu numeriu.

Profesorius VYTAUTAS NEKROŠIUS analizuoja neteisėtai surinktų įrodymų leistinumo civilinėje byloje problematiką. Part. profesorius GINTARAS GODA nagrinėja priežastis, dėl kurių Europos Žmogaus Teisių Teismas bylose prieš Lietuvą pakankamai dažnai nustato EŽTK 2 ir 3 straipsnių pažeidimus, siekia atskleisti pagrindines ikiteisminio tyrimo subjektų ir teismų daromas klaidas, lemiančias EŽTK pažeidimus. Doc. dr. TOMAS BAGDANSKIS analizuoja darbo sutarties nutraukimą darbdavio valia. Dr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas IRMANTAS JARUKAITIS su MONIKA MORKŪNAITE atskleidžia teismų nepriklausomumo principą ES teisės raidos kontekste. Profesorė IEVA DEVIATNIKOVAITĖ analizuoja Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos patirtis, atrenkant pretendentus į teisėjus, nagrinėsiančius administracines bylas.Dr. RENATA JUZIKIENĖ aptaria finansinio užstato pinigais kvalifikavimo problematiką. Doktorantė IEVA MARIJA RAGAIŠYTĖ nagrinėja nusikaltimų aplinkai direktyvos harmonizavimo ir įgyvendinimo iššūkius.

Be to, šiame tome rasite ir publikacijų teisės aktualijų skiltyje.

Su „Teisė“ 118 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje čia ir portale Teise.pro.