Pradžia > Naujienos > Dėl studijų proceso Teisės fakultete rudens semestre

Dėl studijų proceso Teisės fakultete rudens semestre

Su artėjančia mokslo metų pradžia!

Mieli VU Teisės fakulteto studentai ir dėstytojai!

Tikimės, kad šauniai praleidote vasarą, esate sveiki bei jau pilni noro pradėti ar toliau tęsti studijas ir darbus gimtajame fakultete.

Koronaviruso pandemija ir su tuo susiję karantino apribojimai tapo iššūkiu ir fakulteto administracijai, ir Jums, mieli studentai bei dėstytojai. Nuotolinis mokymasis, į kurį perkėlėme studijų procesą kovo mėnesį, buvo puiki mokykla, parodžiusi, kad kai kuriuos studijų tikslus galima realizuoti ir informacinių technologijų pagalba, o fakulteto studentai ir destytojai puikiai sugeba prisitaikyti ir pritaikyti savo skaitmeninius įgūdžius akademinėse veiklose. Galime didžiuotis, kad fakultete pirmieji sutvarkėme teisinę bazę ir sukūrėme visas prielaidas tiek mokytis, tiek ir egzaminuoti nuotoliniu būdu, kaip tai įprasta ir viso pasaulio geriausiuose universitetuose ar profesinio rengimo centruose.

Nuotolinis mokymasis parodė ne tik savo privalumus, bet ir trūkumus – grįžtamojo ryšio, įtraukties, bendrumo, savitarpio pagalbos stoka ir pan. Tai  trukdo suteikti visapusišką teisinį universitetinį išsilavinimą, todėl natūraliai ilgimės ir nuoširdaus profesinio minčių ir patirčių apsikeitimo auditorijose.

Vis tik, net ir siekdami kuo greičiau normalizuoti studijas ir grįžti į auditorijas, mes negalime rizikuoti savo ir aplinkinių sveikata. Patalpų parengimas ir priežiūra, darbo mažesnėse grupėse galimybės, fizinio judėjimo srautų suvaldymas, individualios apsaugos priemonės šiandien universitete dar nėra tokios, kad būtume tikri dėl tinkamo apsaugos lygio ir galimų ekstremalių situacijų suvaldymo.

Aptarę padėtį su prodekanais, katedrų atstovais ir studentų atstovybės vadovais, nusprendėme, kad kaip ir pavasario semestre, taip ir rudens semestro pirmoje pusėje visų pakopų studijos Teisės fakultete vyks nuotoliniu būdu. Tokį studijų metodą taikysime bent jau iki lapkričio 1 d.

Užtikrinus sveikatos apsaugos reikalavimų laikymąsi ir technines sąlygas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studijų programų atskirų studijų dalykų akademiniai užsiėmimai gali būti vykdomi auditorijoje išimties tvarka. Studentų (klausytojų) dalyvavimas jose nėra privalomas, tačiau studentų (klausytojų) skaičius turi būti ribojamas, vykdant privalomą išankstinę registraciją.

Norime priminti, kad visų pakopų studijos šį semestrą prasidės nuo rugsėjo 14 dienos. Šią dieną prie MKIC 11 val. vyks fakulteto studijų pradžios šventė tiek vientisųjų dieninių studijų pirmakursiams, tiek ir magistro studijų programų pirmakursiams. Dieninių studijų pirmakursiams bus artimiausiu metu paskelbtas pirmųjų įvadinių paskaitų specialus tvarkaraštis, kad galėtume juos gyvai supažindinti su fakultetu bei dėstytojais, pravesti įvadines dalykų paskaitas ir panašiai. Kitų kursų studentams paskaitos ir seminarai nuotoliniu būdu prasidės rugsėjo 15 d. Studijų tvarkaraštis ir studijų intensyvumas turi būti priderinti prie sutrumpėjusio semestro dėstytojų ir administracijos pastangomis.

Tikiuosi Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo.

Saugokite save!

Jūsų dekanas,

Tomas Davulis

Dekano įsakymas dėl studijų įgyvendinimo VU Teisės fakultete rudens semestre

 

Dekanas Tomas Davulis

 

#VUTFTEAM #VUTEISE #LAWVILNIUS