Pradžia > Naujienos > Doc. dr. Laurynas Didžiulis tarptautinėje konferencijoje diskutavo apie skaitmenines sutartis

Doc. dr. Laurynas Didžiulis tarptautinėje konferencijoje diskutavo apie skaitmenines sutartis

2022 m. balandžio mėn. 28-29 d. Vokietijoje Tryre veikianti Europos Teisės Akademija (ERA) surengė dviejų dienų mokslinę-praktinę privatinės teisės konferenciją “Digital Contracts and Data-Trading“, kurioje dalyvavo žymūs Vakarų Europos teisės profesoriai, tokie kaip Hugh Beale, Sjef van Erp, Christiane Wendehorst ir kiti.

Džiaugiamės, kad konferencijos dalį apie skaitmeninio turinio sutartis moderuoti buvo patikėta Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doc. dr. Laurynui Didžiuliui. Pastebėtina, kad Liuksemburgo universiteto prof. Elise Poillot atidarydama konferencijos pirmąją dalį Anglijos Warwicko universiteto profesorių emeritą Hugh Beale ir Lietuvos teisės mokslininką įvardijo „išskirtiniais pranešėjais“ skaitmeninių sutarčių tema. Ši tema Vakarų Europoje yra gana populiari ne tik ir ne tiek dėl vartotojų teisės apsaugos, kiek dėl naujojo reguliavimo įtakos visai sutarčių teisės sistemai bei klasikinėms jos sampratoms, kurį kai kurie teisės mokslo atstovai įvardija naująja sutarčių teisės paradigma.

Doc. dr. Laurynas Didžiulis savo pranešime „Paying with data in digital consumer contract law“ Skaitmeninio turinio direktyvos kontekste analizavo skaitmeninio turinio sutarčių atsiskaitant asmens duomenimis fenomeną. Teisės mokslininkas pirmiausiai pastebėjo, kad patarlė „nemokamų pietų nebūna“ puikiai tinka apibūdinti ir „nemokamą“ skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas internete, pavyzdžiui, „nemokamus“ filmus ar muzikinius kūrinius, nes neretai už juos faktiškai atsiskaitoma asmens duomenimis. Tuomet doc. dr. Laurynas Didžiulis siekė atsakyti į klausimus ar privatinės teisės požiūriu asmens duomenys laikytinos preke ar kitu objektu, kokius padarinius sutarčiai sukelia vartotojo atšauktas sutikimas leisti tvarkyti asmens duomenis ir galiausiai kaip duomenų apsikeitimo sutartyse pritaikyti restituciją.

Kiti konferencijos dalyviai greta  ES Skaitmeninio turinio direktyvos normų, taip pat gvildeno ir naujųjų duomenų teisės aktų – Skaitmeninių paslaugų ir Skaitmeninių rinkų aktų poveikį civiliniams teisiniams santykiams ir vartotojų apsaugai, civilinę atsakomybę už išmaniųjų paslaugų ir dirbtinio intelekto padarytą žalą bei kitus skaitmenizacijos iššūkius Europos privatinei teisei.

Pranešimo skaidrės