Pradžia > Naujienos > „Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: parlamentas“

„Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: parlamentas“

AUTORIUS: Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

Išleista knyga „Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: parlamentas“. Ši knyga – tai daugiau nei dešimtmetį trunkančio glaudaus Lodzės universiteto Teisės ir administracijos fakulteto ir Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros bendradarbiavimo rezultatas. Prieš kelerius  metus, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto delegacijai lankantis Lodzėje, Lenkijos kolegos pasiūlė imti reguliariai, kasmet rengti Lodzės ir Vilniaus universitetų mokslininkų, atliekančių tyrimus konstitucinės teisės srityje, susitikimus, kuriuose būtų diskutuojama iš anksto nustatyta tiek Lietuvai, tiek Lenkijai aktuali konstitucinės teisės tema. Pradėjus rengti šiuos susitikimus, pavadintus apskritojo stalo diskusijomis, pasirodė, kad rengiantis joms surenkama įdomios, aktualios ir svarbios medžiagos, kurią būtų pravartu publikuoti ir padaryti prieinama didesniam besidominčiųjų Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijomis ratui. Taip radosi pirmasis recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas bendroms Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijoms, o šis, jau antrasis rinkinys parlamento veiklos problematikai. Netrukus, jau šiemet, planuojama išleisti dar vieną analogiško formato bendrą rinkinį, skirtą valstybės vadovo statusui, taip pat bendrą knygą konstitucinių teismų veiklos tematika.

Knygos sudarytojas ir mokslinis redaktorius: VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas doc. dr. Haroldas Šinkūnas. Leidinyje spausdinami fakulteto dėstytojų doc. dr. Irmanto Jarukaičio, prof. dr. Egidijaus Šileikio, doc. dr. Haroldo Šinkūno, doc. dr. Indrės Žvaigždinienės bei dr. Elenos Masnevaitės straipsniai.  Lodzės universiteto straipsnius rinkiniui pateikė Anna Chmielarz-Grochal, Darsiusz Górecki, Ryszard Paweł Krawczyk, Anna Michalak, Konrad Sładowski, Jaroslaw Sułkovski, Tatiana Wrocławska.

 

Knygos rėmėjas:

Lietuvos notarų rūmai