Pradžia > Naujienos > Išleistas vadovėlis „Viešųjų finansų teisė“

Išleistas vadovėlis „Viešųjų finansų teisė“

Išleistas dar vienas VU Teisės fakulteto vadovėlis. Šį kartą prof. dr. Broniaus Sudavičiaus ir dr. Martyno Endrijaičio knyga „Viešųjų finansų teisė“.

„Viešuosius finansus būtų galima apibrėžti kaip valstybės ir savivaldybių organizuojamus bei įgyvendinamus ekonominius piniginius santykius kaupiant (sudarant) viešuosius piniginių išteklių fondus, paskirstant ir panaudojant juose sukauptas lėšas turint tikslą užtikrinti viešųjų funkcijų įgyvendinimą. Viešieji finansai kiekvienoje valstybėje yra vertinami kaip ekonominis BVP ir nacionalinių pajamų paskirstymo svertas, taikomas vykdant viešąją finansų veiklą. Šiuo atveju pinigai vertintini kaip materialioji viešųjų finansų (viešųjų finansinių santykių) išraiškos forma“, – teigia knygos autoriai.

Viešųjų finansų teisė jau įtvirtinta aukštųjų mokyklų studijų programose, tačiau iki šiol stokojama viešųjų finansų teisės problematikai skirtos specialiosios literatūros, ypač mokomosios. Specialiosios teisinės mokomosios literatūros spragai užpildyti ir buvo parengtas šis vadovėlis. Jame analizuojamos šios temos: viešieji finansai ir viešoji finansinė veikla; viešųjų finansų teisės esmė; viešosios pajamos ir išlaidos; Lietuvos biudžeto sistema; biudžeto proceso teisinis reglamentavimas; specialiosios biudžeto programos ir nebiudžetiniai piniginiai fondai; skolinimasis valstybės vardu; finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas.

Vadovėlis skiriamas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto klausytojams, tačiau, tikėtina, jis bus įdomus ir naudingas visiems besidomintiems viešųjų finansų teise.

Knygą „Viešųjų finansų teisė“ galite įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Versmė“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.ltknygos.lthumanitas.lt, vaga.lt.