Pradžia > Naujienos > Modernėja kartu su pasauliu – rinkos poreikius atitinkančios studijos VU Teisės fakultete

Modernėja kartu su pasauliu – rinkos poreikius atitinkančios studijos VU Teisės fakultete

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto siekis – modernaus, kūrybiško, rinkoje konkurencingo teisininko parengimas. Atsižvelgdamas į naujausias teisinio darbo tendencijas fakultetas kasmet tobulina studijų programas, kviečia dėstyti aukščiausių kompetencijų specialistus. Nuo naujų mokslo metų vientisųjų studijų studentai turės galimybę žinias gilinti naujose ir atnaujintose disciplinose, kuriose įgis ne tik teisės, bet ir tarpšakinių rinkodaros, komunikacijos, psichologijos žinių, o magistrantūros studentai analizuos aktualiausias socialinių medijų, finansinių technologijų, kibernetinio saugumo teisės problemas.

Taikaus ginčų sprendimo įgūdžiai

Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje vis labiau vertinamas taikus ginčų sprendimo būdas, dar vadinamas mediacija. Šio proceso metu mediatorius padeda derybų būdu išspręsti nesutarimą taip, kad abi šalys liktų patenkintos sprendimu. Išmokti mediacijos subtilybių studentai galės atnaujintoje disciplinoje „Mediacija civiliniuose ginčuose“. Dalyką koordinuojančio dėstytojo, patyrusio mediatoriaus doc. dr. Rimanto Simaičio teigimu, disciplina patobulinta atsižvelgiant į naujausius tarptautinius mediacijos mokymo standartus ir Lietuvos mediacijos sistemą: „Atnaujinimo metu stengėmės daugiau dėmesio skirti gilesnėms žinioms, praktinių įgūdžių lavinimui, kad baigę universitetą studentai turėtų pakankamai kompetencijų laikyti kvalifikacinį egzaminą ir tapti mediatoriais.“

Didžiąją paskaitų dalį sudarys praktinės užduotys, kurios padės įgyti šiai disciplinai būtinų tarpšakinių įgūdžių. „Mūsų tikslas – praplėsti studentų žinių arsenalą, kad jie galėtų atlikti šį specifinį vaidmenį ir apskritai geriau orientuotųsi ne tik teisiniame reguliavime, bet nusimanytų ir derybų, konfliktų valdymo specifikoje. Studentai įgis daug tarpdisciplininių žinių – psichologijos, sociologijos, filosofijos, ekonomikos. Tam užtikrinti paskaitų metu su studentais dirbs ne vienas dėstytojas, o visa komanda, kurioje bus ir psichologas“,– sako R. Simaitis.

Studentai taip pat dalyvaus įvairiuose vaidmenų žaidimuose. Be to, numatyta, jog užsiėmimai vyks lietuvių ir anglų kalbomis, todėl į kurso veiklas bus integruoti ir studentai iš užsienio. „Taip skatinsime socializaciją, draugiškumą, geresnę studentų savijautą tarpkultūriniame kontekste ir tarptautinėse bendruomenėse“,– sako dėstytojas.

Rinkodaros ir komunikacijos žinios

Kintant rinkos tendencijoms, teisininkams taip pat svarbu žinoti, kaip konkuruoti teisinių paslaugų rinkoje, suprasti kliento poreikius. Naujoje disciplinoje „Teisinių pasaugų veiklos vystymas ir rinkodara“ studentai išmoks planuoti bei organizuoti teisinių paslaugų rinkodaros veiklas, komunikuoti profesinėje srityje atsižvelgiant į rinką ir jos pokyčius. „Šis dalykas vertingas tiems, kurie nori suprasti, kokią vertę kuria teisininkas, kaip kvalifikuotą teisininką mato ir pasirenka klientas. Dalykas ypač pravers ketinantiems dirbti privačiame sektoriuje“,– sako disciplinos koordinatorius, advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLaw“ įkūrėjas doc. dr. Tomas Bagdanskis.

Pasak dėstytojo, konkurencija tarp teisininkų auga, todėl šiandien norint sėkmingai įsitvirtinti rinkoje nebeužtenka vien teisinių kompetencijų. „Reikia platesnių gebėjimų ir žinių, kaip kurti santykius, juos išlaikyti, suvokti, kas slypi už teisininko darbo, kaip jis iš tiesų atrodo. Kai pats studijavau, šių dalykų niekas nemokė. Teko mokytis pačiam ir turiu pripažinti, kad per vėlai“,– pasakoja T. Bagdanskis.

Paskaitų metu studentai išsamiau susipažins su išorinėmis ir vidinėmis prielaidomis teisinės rinkodaros taikymui profesinės etikos kontekste, išmoks parengti teisininko veiklos strategiją, individualų rinkodaros veiksmų planą ir vertinti jo efektyvumą bei sužinos apie įvairius įtaką sėkmingai teisininko karjerai XXI amžiuje darančius veiksnius.

Inovatyvios magistro studijos

Fakultete taip pat atnaujinta magistrantūros studijų programa „Tarptautinė ir Europos teisė“ anglų kalba. Nuo rudens semestro studentai, pasirinkę šią studijų programą, galės rinktis iš trijų specializacijų: tarptautinės teisės ir žmogaus teisių, technologijų teisės bei verslo teisės. Šioje programoje studentai taip pat turės daugiau laisvės studijuoti norimus dalykus ir rinktis iš daugybės disciplinų, tarp kurių tokios inovatyvios sritys, kaip kibernetinio saugumo teisė ir kibernetiniai nusikaltimai, finansinių technologijų teisė, socialinių tinkų ir medijų teisė, darnus vystymasis ir aplinkos teisė bei daug kitų. Paskaitas studentams ves dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio.

VU Teisės fakulteto prodekanas studijoms doc. dr. Haroldas Šinkūnas pastebi, kad globalizacija ir augantis tarptautiškumas paveikė daugybę šiuolaikinio gyvenimo aspektų, ypač žmogaus teisių apsaugos, ekonominių, socialinių santykių, tarptautinio verslo ir naujųjų technologijų srityse. Todėl vis labiau reikia specialistų, kurie išmanytų ne tik teisę bendrąja prasme, bet gebėtų specializuotis ir šiandien rinkoje aktualiose sferose, apie kurių egzistavimą dar prieš kelis dešimtmečius negalėjome net įsivaizduoti. „Norime parengti absolventą, kuris drąsiai žvelgtų į šiuolaikinius iššūkius, galėtų spręsti sudėtingas problemas, susijusias su įstatymų leidyba ir teisės taikymu tarptautinės ir Europos teisės kontekste“,– sako prodekanas.

Kokybiškos studijos – kelias į sėkmingą karjerą

Šinkūno nuomone, prie rinkos poreikių prisitaikančios, inovatyvios teisės studijos yra puikiausia atspirtis siekiant tolimesnės karjeros. „Nors universalus teisinis išsilavinimas suteikia galimybes sėkmingai karjerai versle, valstybės tarnyboje, mokslo ir studijų įstaigose, įvairiose tarptautinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, vis tik dauguma mūsų fakulteto absolventų renkasi klasikines teisines profesijas, įsidarbindami advokatūroje, teismuose, notariate, prokuratūroje. Sekdami mūsų fakulteto absolventų karjerą matome jų sėkmingą integraciją į darbo rinką. Kartu tikimės, kad absolventų karjeros stebėsenos įrankiai bus tobulinami bei bus sukurta teisinių profesijų specifiką ir jų aprėptį įvertinanti sistema, kuri detaliai fiksuos savarankiškai dirbančius asmenius, užimamų pozicijų kaitą toje pačioje institucijoje ir teisinės karjeros siekimo atskirose profesijose niuansus. Kadangi šiuo metu, pavyzdžiui, vientisųjų teisės studijų absolventui nusprendus siekti advokato karjeros ir tapus advokato padėjėju, toks jo pasirinkimas karjeros stebėsenos sistemoje fiksuojamas kaip esantis žemiau to profesinio lygmens, kuris lyg ir priklausytų atsižvelgiant į jo įgytą išsilavinimą. Magistro laipsnį įgijęs absolventas tarsi turėtų užimti bet kokio lygmens vadovui ar savarankiškai veikiančiam specialistui priskiriamas pareigas. Tačiau klasikinėse teisinėse profesijoje ar institucijose tai retai praktiškai realizuojama“,– pastebi prodekanas.

Haroldas Šinkūnas

Be to, pasak H. Šinkūno, daugelis Teisės fakulteto studentų pradeda dirbti dar studijuodami, dažniausiai įsidarbindami advokatų kontorose, notariate, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose: „Pastebime, kad studentai vis anksčiau ieško, kur galėtų įsidarbinti ar atlikti praktiką su perspektyva pasilikti dirbti. Tokią galimybę siūlo tiek valstybinis, tiek privatus sektorius, praktikantų visuomet laukia VU Teisės klinika. O darbdaviai taip pat suinteresuoti pritraukti ir išsiugdyti talentingus bei motyvuotus teisininkus.“

Prodekanas atkreipia dėmesį ir į skeptikų nuomonę, jog rinkoje teisininkų yra per daug. Lietuva yra viena mažiausiai šiuos specialistus parengiančių šalių ES, taip pat nuolat yra sakoma, kad gerų teisininkų trūksta. „Nors teisininkų skaičius Lietuvoje auga, jų kiekis šimtui tūkstančių gyventojų atsilieka nuo ES vidurkio. Tokiose valstybėse, kaip Liuksemburgas, Kipras, Graikija, Italija, Malta ar Portugalija šimtui tūkstančių gyventojų tenkančių teisininkų yra net 3-4 kartus daugiau“,– pastebi H. Šinkūnas.

Besidomintys studijomis ir vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys VU Teisės fakultete gali rinktis vientisąsias studijas dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu. Universitetines teisės bakalauro studijas baigę asmenys gali stoti į magistrantūros programas „Baudžiamoji justicija“ ir „Europos Sąjungos verslo teisė“ lietuvių kalba, taip pat „Tarptautinė ir Europos teisė“ anglų kalba.