Pradžia > Naujienos > Papildomas priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

Papildomas priėmimas į teisės krypties doktorantūros studijas

AUTORIUS: VU Teisės fakultetas

Kviečiame dalyvauti 2018 m. papildomame priėmime į Europos Sąjungos finansuojamų teisės krypties doktorantūros studijų tematiką „Ūkio (verslo) subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generali ir lex specialis“ (vadovė doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė).

Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį teisinį išsilavinimą. Kandidatai teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su stojamojo egzamino komisija.

Mokslinio projekto apimtis – iki 10 lapų. Projekte turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai.

Atspausdinti ir įrišti moksliniai projektai teikiami 2018 m. rugsėjo 10 d. 9.00 – 12.00 val. ir 13.00 – 17.00 val. doktorantūros komiteto sekretoriatui (VU Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kab.) ir atsiunčiami e. paštu dovile.saviciute@tf.vu.lt.

Kitų dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami VU tinklapyje.

Su stojančiaisiais stojamojo egzamino komisija rengia pokalbį, kuriame vertina pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų pristatymą pokalbio metu.

Pokalbis su visais kandidatais, pateikusiais mokslinį projektą, vyks 2018 m. rugsėjo 14 d. (penktadienį) 10.00 val. VU Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I rūmai), 302 auditorijoje.

Doktorantūros studijų pradžia – 2017 m. spalio 1 d.

Detalesnė informacija teikiama:

  • Teisės fakultete, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kabinetas, tel. 8 5 219 3129, e. p. dovile.saviciute@tf.vu.lt
  • Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje, Universiteto g. 3, 109 kabinetas, tel. 8 5 268 7095, e. p. drs@cr.vu.lt